Stawki dopłat do kukurydzy pozostaną zróżnicowane regionalnie. Resort tłumaczy dlaczego

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
29-01-2024,15:00 Aktualizacja: 29-01-2024,15:04
A A A

Ministerstwo rolnictwa odpowiedziało na wniosek rolniczego samorządu o wprowadzenie jednolitej wysokości dopłat dla producentów kukurydzy w całym kraju.

Jak już niejednokrotnie pisaliśmy, pomoc związana z kukurydzą, na którą zgodziła się już Unia Europejska, ma być zróżnicowana regionalnie i wynosić:

- 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy, z wyłączeniem kukurydzy na kiszonkę, położonych w województwach lubelskim i podkarpackim;

arimr, nabór, wnioski, pomoc, kukurydza

Składanie wniosków przez producentów kukurydzy o pomoc może być wydłużone do 15 marca

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa planuje wydłużenie terminu składania wniosków o pomoc przez producentów kukurydzy, do 15 marca tego roku - poinformował w piątek podczas posiedzenia sejmowej...

- 700 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy, z wyłączeniem kukurydzy na kiszonkę, położonych w województwach małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim;

- 500 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy, z wyłączeniem kukurydzy na kiszonkę, położonych w pozostałych województwach.

W ocenie samorządu rolniczego, „takie zróżnicowanie pomocy budzi obawy rolników, szczególnie z trzeciej grupy województw, którzy czują się dyskryminowani, ponieważ pomoc przeznaczona dla nich ma stanowić zaledwie 50 proc. pomocy w województwach położonych najbliżej granicy z Ukrainą”. Jak podkreślono w wystąpieniu do resortu rolnictwa, nie ma podstaw do wprowadzania tak dużego zróżnicowania w wysokości pomocy. A rolnicy z województw zachodnich są poszkodowani w podobnym stopniu, jak pozostali, bo niskie ceny skupu ziarna występują w całym kraju.

Resort rolnictwa na wstępie swojej odpowiedzi podkreśla, iż pomoc dla producentów kukurydzy w wysokości 500-1000zł/ha, w zależności od województwa, ma na celu częściowe zrekompensowanie strat wynikających ze zwiększonych nakładów poniesionych przez rolników.

komisja europejska, program pomocy, dopłaty, kukurydza

Będą dopłaty do kukurydzy. KE zatwierdziła program polskiej pomocy państwa dla rolników

Komisja Europejska zatwierdziła program polskiej pomocy państwa o wartości 230 mln euro mający na celu wsparcie producentów kukurydzy w kontekście wojny Rosji z Ukrainą. Program został zatwierdzony zgodnie z unijnymi tymczasowymi ramami...

Stawki pomocy, o której mowa w § 13zzl rozporządzenia Rady Ministrów z 27 stycznia 2015 roku w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji, zostały zróżnicowane regionalnie, ponieważ regiony południowo-wschodniej Polski są najbardziej oddalone od rynków zbytu krajowego ziarna, stąd dodatkowe koszty transportu. W sytuacji nasycenia kukurydzą rynku lokalnego istnieje potrzeba transportowania ziarna na dalsze odległości do oddalonych rynków zbytu” - wyjaśnia ministerstwo.

Wskazuje ponadto również, że zbiory kukurydzy w Polsce w bieżącym sezonie, zgodnie z szacunkiem GUS, mogą być historycznie wysokie i wynieść nawet ok. 9,2 mln ton (o ok. 8 proc. więcej od ubiegłorocznych).

„W Polsce w ostatnich latach produkcja kukurydzy z roku na rok znacząco rosła, podczas gdy do roku 2019 oscylowała w granicach 4 mln ton (powierzchnia uprawy od 2019 r. także wzrosła ok. 2-krotnie). Natomiast zużycie krajowe kukurydzy nie charakteryzuje się tak dużą zmiennością: w 2023 r. szacowane jest na 4,9 mln ton, w 2022 r. na 4,5 mln ton, a przed 2019 r. było to ok. 2,8-4 mln ton. Oznacza to, że w celu zbilansowania rynku niezbędny jest coraz większy eksport. Większa podaż na rynku tworzy dodatkową presję na spadki cen” - tłumaczy resort.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu