Są pieniądze na remonty obiektów społecznych w gminach

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
06-05-2017,9:00 Aktualizacja: 07-05-2017,10:01
A A A

Samorząd woj. świętokrzyskiego przeznaczył milion zł na wsparcie remontów czy doposażenia obiektów społecznych w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich w ramach programu Odnowa Wsi Świętokrzyskiej.

- Obradujący w piątek zarząd województwa świętokrzyskiego zatwierdził regulamin konkursu - poinformowała PAP rzeczniczka marszałka, Iwona Sinkiewicz-Potaczała.

Głównym celem programu jest zwiększenie atrakcyjności obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego dla ich mieszkańców oraz potrzeba kultywowania w społecznościach lokalnych tradycji i odrębności kulturowej.

Wspólna Polityka Rolna, WPR, pieniądze na WPR, Krajowa Rada Izb Rolniczych, KRIR

Izby rolnicze: muszą się znaleźć duże pieniądze na WPR

Wspólna Polityka Rolna po 2020 r. powinna dysponować budżetem odpowiednim do skali wyzwań, tak by zapewnić obywatelom UE żywność wysokiej jakości i prowadzić zrównoważone rolnictwo - uważa Krajowa Rada Izb Rolniczych. 10 maja 2017 r....
Nabór wniosków programu jest dwuetapowy. Do 26 maja aplikacje do konkursu grantowego w swoich gminach mogą składać stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich czy ochotnicze straże pożarne działające na ich terenach. Do 9 czerwca gminy przekażą zebrane wnioski do Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.

Można ubiegać się o dotacje m. in. na odbudowę lub przebudowę obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno-kulturalne jak również służące poprawie bezpieczeństwa mieszkańców - świetlic, domów kultury, strażnic OSP.

Projekty mogą też dotyczyć zakupów inwestycyjnych, związanych z wyposażeniem budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne, rekreacyjne, sportowe, turystyczne, przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów - i infrastruktury im towarzyszącej oraz budynków służących poprawie bezpieczeństwa mieszkańców.

Wsparcie może obejmować również zakup towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem lokalnych tradycji i zawodów tradycyjnych (np. zakup strojów ludowych, instrumentów muzycznych) oraz dofinansowanie organizacji wydarzeń kulturalnych - festynów związanych z kultywowaniem tradycji oraz imprez służących rozwojowi wspólnot i lokalnych społeczności.

komornicy, egzekucje komornicze, firmy zalegają rolnikom, nieuczciwe firmy, sejmowa komisja rolnictwa

Rolnicy załamują ręce. Miesiącami czekają na pieniądze

Bardzo często rolnicy miesiącami czekają na ciężko zarobione pieniądze. Bywa też, że zostają "na lodzie", bo kontrahent nie odebrał zamówionego towaru. Mało tego później zostaje im nierówna walka z komornikami,...
Wsparcie będzie udzielane w formie refundacji do wysokości 80 proc. poniesionych wydatków, a wkład własny gminy będzie musiał wynieść do 20 proc. całkowitej wartości zadania. Pojedyncza gmina może złożyć kilka wniosków, a grant otrzyma najwyżej jej jeden projekt.

- Chcemy, by te środki trafiły do jak najszerszej grupy odbiorców w regionie, stad to regulaminowe ograniczenie - wyjaśniał PAP dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego, Sławomir Neugebauer.

Szczegółowe zasady i warunki uczestnictwa w programie będą dostępne na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

To trzecia edycja programu Odnowa Wsi Świętokrzyskiej. W 2010 r. i w 2014 r. samorząd województwa przeznaczył na przedsięwzięcie w sumie 2,5 mln zł.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej