Rząd planuje podniesienie limitu wsparcia dla pszczelarzy

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Ewa Wesołowska PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
20-06-2023,7:55 Aktualizacja: 20-06-2023,8:00
A A A

Zwiększenie limitu środków na realizację pomocy dla pszczelarzy, podwyższenie cen usług pozwalających na ubieganie się o dofinansowanie kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich oraz ustalenie jednego okresu spłaty kredytów płynnościowych - przewiduje projekt rozporządzenia Rady Ministrów.

Chodzi o projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowany w poniedziałek w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu.

kanada, ukraina, pszczoły, pszczelarstwo, karpackie pszczoły

Ukraińskie pszczoły przeczekują wojnę i pomagają pszczelarzom w Kanadzie

Ukraińskie pszczoły trafiają do kanadyjskich pszczelarzy. Mogą przeczekać w Kanadzie rosyjską inwazję na Ukrainę, a jednocześnie pomóc w odbudowaniu populacji kanadyjskich pszczół. Dla kanadyjskich pszczelarzy interesujące są...

Pomoc dla rodzin pszczelich

W wykazie wskazano, że z dniem 30 czerwca 2023 r. upływa termin obowiązywania przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r., zastąpionego rozporządzeniem Komisji (UE) 2022/2472 z dnia 14 grudnia 2022 r.

"Oznacza to, że bez zmiany przepisów nie będzie możliwe udzielanie po dniu 30 czerwca br. pomocy producentom rolnym w formie m.in. kredytów na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym, kredytów na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków, kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę, kredytów z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników czy też dofinansowania kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich" - wyjaśniono.

Dodano, że ceny usług pozwalające na ubieganie się o dofinansowanie kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich nie były podwyższane od 2015 r. Zauważono również, że zgodnie z danymi ARiMR zapotrzebowanie na środki na realizację pomocy dla pszczelarzy do przezimowanych rodzin pszczelich przewyższa limit środków określonych w przepisach na tę pomoc w wysokości 60 mln zł. Podano też, że do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi napływają wnioski o ustalenie dla wszystkich kredytobiorców jednego okresu spłaty kredytów płynnościowych – 60 miesięcy. Zwrócono także uwagę na potrzebę zapewnienia nieprzerwanych dostaw materiału siewnego dla producentów rolnych.

copa cogeca, miód, pszczoły, pszczelarstwo, podrabiany miód

Europejski sektor pszczelarski jest na krawędzi kryzysu. Trzeba zatrzymać podrabiany "miód"

Unia Europejska powinna wdrożyć na granicach przepisy, które zatrzymają napływ na unijny rynek podrabianego „miodu” - są przekonani europejscy pszczelarze. Rozmawiano m.in. o tym na posiedzenie grupy roboczej...

Kredyty płynnościowy i na skup

Jak wynika z wykazu, poza zastąpieniem odniesień do tracącego moc rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 odesłaniem do analogicznych przepisów rozporządzenia Komisji (UE) 2022/2472 z dnia 14 grudnia 2022 r., projektowane rozporządzenie Rady Ministrów ma na celu m.in.: podwyższenie o 10 proc. cen usług pozwalających na ubieganie się o dofinansowanie kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich; podwyższenie z 60 mln zł do 82 mln zł limitu środków na realizację pomocy dla pszczelarzy do przezimowanych rodzin pszczelich; ustalenie dla wszystkich kredytobiorców – producentów rolnych jednego okresu spłaty kredytów płynnościowych – 60 miesięcy.

Projektowane rozporządzenie ma też umożliwić ubieganie się o kredyt na skup podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu materiałem siewnym roślin rolniczych, o którym mowa w przepisach o nasiennictwie. Zaznaczono, że zarówno kredyt płynnościowy, jak i kredyty na skup "będą udzielane w celu poprawy płynności finansowej, a nie w związku z zagrożeniem utraty płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy".

Ze względu na przedmiot projektu ma on zostać przyjęty przez Radę Ministrów do końca czerwca br.

Poleć
Udostępnij