Rozliczenie wsparcia kół gospodyń wiejskich

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (zl) | redakcja@agropolska.pl
13-12-2022,14:05 Aktualizacja: 13-12-2022,13:25
A A A

Do końca grudnia koła gospodyń wiejskich mają czas na wydanie otrzymanych dotacji, natomiast ich rozliczenie musi nastąpić do końca stycznia - przypomniała we wtorek Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

W prowadzonym przez ARiMR rejestrze znajduje się obecnie około 12 tys. kół gospodyń wiejskich. W zakończonym 30 września naborze wnioski o wsparcie działalności statutowej złożyło 11 tys. 399 z nich. W sumie koła ubiegają się o 62,75 mln zł.

koła gospodyń wiejskich, ARiMR, kultura ludowa, rozwój obszarów wiejskich

Pieniądze płyną na konta kół gospodyń wiejskich

Do 30 września koła gospodyń wiejskich miały czas na złożenie w ARiMR wniosków o przyznanie pomocy na działalność statutową. Dokumenty wpłynęły od blisko 11,4 tys. KGW, a wnioskowana kwota wsparcia to 62,75 mln zł. Agencja weryfikuje złożone...
Koła mogą ubiegać się o pomoc z ARiMR po raz piąty. Nabór wniosków rozpoczął się 1 kwietnia. Pula środków na ten cel wynosiła 70 mln zł. Koła liczące nie więcej niż 30 osób mogły ubiegać się o 5 tys. zł, te o liczebności od 31 do 75 osób – 6 tys. zł, a jeszcze liczniejsze – 7 tys. zł. Stawki w stosunku do ubiegłego roku nie zmieniły się, ale - jak informuje Agencja - widać coraz większe zainteresowanie taką pomocą.

W 2018 r. do kół gospodyń wiejskich trafiło ponad 16 mln zł, w 2019 r. – ponad 29 mln zł, w 2020 r. – blisko 33 mln zł, a rok temu - niemal 56 mln zł.

Zrzeszone gospodynie wiejskie mogą przeznaczyć otrzymane fundusze na aktywność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w lokalnych środowiskach oraz działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich. Pieniądze mogą też wydać na rozwój przedsiębiorczości kobiet oraz inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy na wsi. Dofinansowanie można także wykorzystać na rozwój regionalnej kultury ludowej czy upowszechnianie racjonalnych metod gospodarowania. 

 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej