Pieniądze płyną na konta kół gospodyń wiejskich

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
11-10-2022,14:15 Aktualizacja: 11-10-2022,14:18
A A A

Do 30 września koła gospodyń wiejskich miały czas na złożenie w ARiMR wniosków o przyznanie pomocy na działalność statutową. Dokumenty wpłynęły od blisko 11,4 tys. KGW, a wnioskowana kwota wsparcia to 62,75 mln zł.

Agencja weryfikuje złożone dokumenty i na bieżąco realizuje wypłaty. Na razie pieniądze w wysokości 58,56 mln zł trafiły do 10,62 tys. kół gospodyń wiejskich. Pula środków na ten cel wynosi, jak przed rokiem, 70 mln zł.

zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich, PROW, ARiMR, wsparcie dla rolnictwa

Zaliczki w maksymalnej wysokości trafiają do rolników

Ruszyła wypłata zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich. Realizowane są w maksymalnej wysokości przewidzianej w przepisach unijnych - poinformowało ministerstwo rolnictwa. Zaliczki wypłacane są w wysokości 70 proc. w przypadku płatności...

Wysokość dofinansowania zależy od liczby członków koła i wynosi: 5 tys. zł dla liczących nie więcej niż 30 osób, 6 tys. zł jeśli ich liczba mieści się w przedziale 31-75 oraz 7 tys. zł w przypadku liczniejszych.

Stawki względem poprzedniego roku nie zmieniły się, ale zainteresowanie wsparciem systematycznie rośnie. W 2018 r. do KGW trafiło ponad 16 mln zł, w 2019 r. powyżej 29 mln zł, w 2020 r. blisko 33 mln zł, zaś w 2021 r. niemal 56 mln zł.

Zrzeszone gospodynie wiejskie mogą przeznaczyć otrzymane fundusze na aktywność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w lokalnych środowiskach oraz działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich.

Ważnymi celami, na które można wydać pieniądze, są także rozwój przedsiębiorczości kobiet oraz inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków ich życia i pracy na wsi. Dofinansowanie można także wykorzystać, by rozwijać regionalną kulturę ludową czy upowszechniać współdziałanie i wprowadzać racjonalne metody gospodarowania.

Przyznane środki KGW muszą wykorzystać do 31 grudnia, a do 31 stycznia 2023 roku złożyć sprawozdania finansowe.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 15.03.2023-15.05.2023 - nabór wniosków "Płatności bezpośrednie i powierzchniowe"

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Do 18.04.2023 - można ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji finansowanych ze środków unijnych

Do 31.05.2023 - są przyjmowane dokumenty od zainteresowanych pomocą z budżetu krajowego do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie