Restrukturyzacja zadłużonych gospodarstw wyjątkowo się ślimaczy

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
27-07-2020,9:05 Aktualizacja: 24-07-2020,18:44
A A A

Między innymi wysokością długów i brakami w dokumentacji tłumaczy ministerstwo rolnictwa zastój w realizacji przepisów o restrukturyzacji zadłużonych gospodarstw rolnych.

Od początku funkcjonowania ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne - jak informował w maju br. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa - zakończono tam podstępowania tylko w przypadku 3 wniosków.

W związku z wnioskiem Krajowej Rady Izb Rolniczych o zbadanie przyczyn, dlaczego tak mało wniosków o restrukturyzację zadłużeń jest rozpatrywanych pozytywnie, resort rolnictwa 21 lipca wymienił główne przyczyny odrzucenia wniosków o przejęcie długu w zamian za przeniesienie własności całości albo części nieruchomości rolnej na rzecz Skarbu Państwa i pozostawienia ich bez rozpatrzenia.

pomoc dla zadłużonych gospodarstw, długi rolników, kredyty dla rolników, krir, kowr, arimr

Gdzie ta pomoc dla zadłużonych gospodarstw? KRIR interweniuje

Hucznie ogłaszana ustawa o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne póki co nie działa w praktyce. Niektóre formy pomocy nie są bowiem dostępne dla mających kłopoty rolników. Dużo...

Zalicza do nich:

- wysokość długu przekraczającą wartość nieruchomości,

- brak załączników,

- zadłużenie wobec Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,

- brak wykazu nieruchomości,

- brak dokumentów potwierdzających kwotę zadłużenia,

- brak dokumentów potwierdzających tytuł prawny do posiadanych nieruchomości,

- nieaktualny operat szacunkowy,

- brak informacji o wymagalności długów,

- zadłużenie niezwiązane z prowadzeniem działalności rolniczej,

- nieuzupełnianie dokumentów mimo wezwań wnioskodawcy.

Ministerstwo podkreśliło, że każdorazowo podjęcie decyzji w sprawie dalszego procedowania wymaga dokonania pełnej analizy złożonej dokumentacji pod kątem jej zgodności z wymogami ustawowymi.

długi rolników, zadłużenie przedsiębiorstw rolnych, krd, adam łącki, ceny płodów rolnych

Rolnicy są bardzo zadłużeni. I biorą kolejne kredyty

Zadłużenie rolników, leśników i rybaków wynosi 484 mln zł, z czego 84 proc. przypada na gospodarstwa zajmujące się uprawą roli i hodowlą zwierząt – wynika z udostępnionych PAP danych Krajowego Rejestru Długów Biura...

W wielu przypadkach wnioski wymagają uzupełnienia na dalszym etapie postępowania. Tym samym proces ten jest pracochłonny i wymaga dużego zaangażowania pracowników opiniujących wnioski z uwagi na konieczność dotrzymana ustawowych terminów.

"Przepisy art. 7 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne jednoznacznie określają co powinien zawierać wniosek o przejęcie długu i jakie dokumenty powinny zostać dołączone do tego wniosku. Jednocześnie, rozpatrując wniosek o przejęcie długu, KOWR może wzywać podmiot prowadzący gospodarstwo rolne do złożenia wyjaśnień lub dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do spełnienia warunków udzielenia pomocy" - zaznaczyli urzędnicy.

Jak jednocześnie zapewnili, w resorcie podjęto prace legislacyjne mające na celu stworzenie podstawy prawnej do przejmowania przez KOWR nieruchomości także w zamian za zobowiązania względem tej instytucji.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
Advertisement