Pomocnik w gospodarstwie. Resort tłumaczy, jak rozliczyć podatek

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
22-01-2019,10:00 Aktualizacja: 22-01-2019,10:45
A A A

Ministerstwo Finansów przygotowało objaśnienia dotyczące obowiązków ciążących na rolnikach w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z zawartą umową o pomocy przy zbiorach.

W maju zeszłego roku weszła w życie nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, która wprowadziła do polskiego porządku prawnego nowy rodzaj umowy - umowę o pomocy przy zbiorach.

sadownictwo, prawo, umowa o pracę przy zbiorach, podatki

Umowa o pracę przy zbiorach. Jak sprawdzają się nowe przepisy?

W niektórych sadach trwają jeszcze ostatnie zbiory późnych odmian jabłek, a od wprowadzenie umowy o pracę przy zbiorach minęło już prawie pół roku. To dobry moment, by przyjrzeć się temu, w jaki sposób wprowadzone...

Chodziło o ułatwienie naszym gospodarzom pozyskiwania pracowników sezonowych, także tych z zagranicy.

Natomiast od 1 stycznia br. obowiązuje zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na mocy której zostały zmienione zasady przesyłania przez podmioty zobowiązane informacji i deklaracji urzędom skarbowym.

"W każdym przypadku zawarcia umowy o pomocy przy zbiorach z osobą, która nie posiada w Polsce miejsca zamieszkania dla celów podatkowych (nierezydentem), należy zapoznać się z odpowiednimi zapisami właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską a państwem rezydencji podatkowej tej osoby" - podkreśla ministerstwo.

Najczęściej w polskich gospodarstwach są zatrudniani Ukraińcy i Białorusini. Jak wyjaśnia resort, dochód uzyskany na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach przez osobę mającą miejsce zamieszkania na Ukrainie lub w Białorusi, podlega opodatkowaniu wyłącznie na Ukrainie lub w Białorusi, zatem w Polsce jest zwolniony z opodatkowania.

praca, zatrudnienie, brakuje rąk do pracy w gospodarstwach, rolnictwo

Na wsi brakuje rąk do pracy. Ratunkiem są pracownicy z Ukrainy

Niskie bezrobocie oraz kłopoty z zapełnianiem braków kadrowych doprowadziły do sytuacji, gdy pracownicy z zagranicy przestali być sposobem na oszczędności, lecz stali się ratunkiem dla funkcjonowania wielu polskich firm, w tym spółek...

Inna ważna informacja jest taka, że generalnie rolnik, który dokonał wypłaty wynagrodzenia z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach nie jest zobowiązany do poboru zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego, a jedynie po jego zakończeniu jest obowiązany do sporządzenia i przesłania właściwej informacji podatnikowi i urzędowi skarbowemu (ale też nie zawsze).

Urzędnicy dla zobrazowania skomplikowanych przepisów podali przykłady. I tak:

  • Rolnik zawarł umowę o pomocy przy zbiorach, ale pomocnik przed wypłatą wynagrodzenia zrezygnował z pracy. W takiej sytuacji na rolniku nie ciążą żadne obowiązki na gruncie przepisów ustawy PIT.
  • Rolnik zawarł umowę o pomocy przy zbiorach i wypłacił polskiemu pomocnikowi wynagrodzenie. Rolnik nie jest zobowiązany do poboru zaliczki na podatek dochodowy, a jedynie do sporządzenia i przesłania pomocnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania pomocnika formularza PIT-11, wykazując wysokość wypłaconego wynagrodzenia w poz. 74.
  • Rolnik zawarł umowę o pomocy przy zbiorach z osobą mającą miejsce zamieszkania na Ukrainie. Na podstawie umowy rolnik wypłacił cudzoziemcowi wynagrodzenie. Cudzoziemiec nie prowadzi działalności w Polsce za pomocą zakładu lub stałej placówki.

Rolnik nie jest zobowiązany do poboru zaliczki na podatek dochodowy oraz nie jest zobowiązany do sporządzenia i przesłania pomocnikowi oraz urzędowi skarbowemu formularza PIT-11. Szczegółowo z objaśnieniami można zapoznać się tutaj.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement