Na wsi brakuje rąk do pracy. Ratunkiem są pracownicy z Ukrainy

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
21-01-2019,9:00 Aktualizacja: 21-01-2019,9:16
A A A

Niskie bezrobocie oraz kłopoty z zapełnianiem braków kadrowych doprowadziły do sytuacji, gdy pracownicy z zagranicy przestali być sposobem na oszczędności, lecz stali się ratunkiem dla funkcjonowania wielu polskich firm, w tym spółek prowadzących gospodarstwa rolne.

Od czterech lat systematycznie wzrasta liczba obcokrajowców decydujących się na podjęcie legalnej pracy w Polsce. Według danych zgromadzonych przez Agencję Pracy Smart Work na stałe w naszym kraju przebywa już ponad 500 tysięcy obcokrajowców, z czego lwią część stanowią obywatele Ukrainy.

zatrudnienie obcokrajowców, pracownicy sezonowi, praca przy zbiorach, pomocnicy rolników, straż graniczna

W rolnictwie nadal działa sporo nielegalnych pracowników

Rolnictwo - obok budownictwa czy gastronomii z turystyką - to branża, w której najczęściej występują nieprawidłowości dotyczące legalności zatrudniania cudzoziemców. Tak wynika przynajmniej z 217 kontroli, jakie w ubiegłym roku...

- Bez ich obecności znacząca liczba polskich przedsiębiorstw aktualnie miałaby problemy nie tylko w prowadzeniu swojej działalności, ale także w dalszym rozwoju oraz samej rentowności - mówi Mariusz Hoszowski, prezes firmy Smart Work.

Gdzie najbardziej potrzeba pracowników z zagranicy? - Nie istnieje gałąź gospodarki, w której nie odnotowuje się działalności osób zza naszej wschodniej granicy. W ciągu ostatnich lat popyt na tego typu kadry pracownicze rozłożył się równomiernie na większą liczbę branż, dlatego cudzoziemców spotyka się już nie tylko w budownictwie, rolnictwie czy przetwórstwie przemysłowym, ale także w sektorze usług - transporcie, handlu, turystyce czy gastronomii - podkreśla Hoszowski.

Jacy pracownicy trafiają na nasz rynek? Zdecydowana większość wykonuje zadania, które nie wymagają konkretnych kwalifikacji, czyli na przykład związane z szeroko pojętym montażem przemysłowym, czy rolnictwem. Z drugiej strony, polskie firmy pozyskują ze Wschodu także całą rzeszę specjalistów, czyli spawaczy, ślusarzy, szwaczki, operatorów CNC, wszelkiego rodzaju kierowców, operatorów maszyn budowlanych czy pracowników logistyki.

sadownictwo, prawo, umowa o pracę przy zbiorach, podatki

Umowa o pracę przy zbiorach. Jak sprawdzają się nowe przepisy?

W niektórych sadach trwają jeszcze ostatnie zbiory późnych odmian jabłek, a od wprowadzenie umowy o pracę przy zbiorach minęło już prawie pół roku. To dobry moment, by przyjrzeć się temu, w jaki sposób wprowadzone...

Najmniejszy odsetek zagranicznych pracowników piastuje stanowiska kierownicze. - Niezależnie od branży, pozyskiwane ze Wschodu kadry pracownicze zapełniają braki kadrowe powstające w związku ze zwiększaniem wolumenu produkcji, zmianami demograficznymi, przejściami pracowników na emerytury oraz samą sezonowością popytu - zauważa szef firmy Smart Work.

Wśród obcokrajowców decydujących się na pracę w Polsce, przeważającym odsetkiem są osoby w wieku produkcyjnym - największą grupą z ponad pół miliona cudzoziemców są ludzie w przedziale wiekowym 25-29 lat, a zaraz potem od 30 do 34 lat.

- Do Polski ze Wschodu przyjeżdża bardzo dużo małżeństw oraz młodych osób. Choć dominującym modelem zatrudnienia dla nich jest wciąż praca dorywcza, ponad 10 proc. pracowników wiąże jednak przyszłość z naszym krajem - wyjaśnia Mariusz Hoszowski. W przypadku płci, wśród obcokrajowców jest niemalże dwa razy więcej mężczyzn niż kobiet

nielegalne zatrudnienie w gospodarstwie rolnym, Straż Graniczna, praca, rolnictwo

Kontrole w gospodarstwach. Szukają nielegalnych pracowników

Kolejnych pracujących na bakier z prawem obcokrajowców wytropili w ostatnich dniach strażnicy graniczni. W sumie wykryli nieprawidłowości dotyczące zatrudnienia kilkudziesięciu osób. Funkcjonariusze Grupy ds. Cudzoziemców PSG w...

Eksperci tłumaczą, że problemem, z jakim wciąż się borykamy, jest preferowanie w większości miejsc pracy zatrudniania mężczyzn - stosunek wynosi tu 65 do 35. Oczywiście są branże, w których to kobiety podejmują głównie zatrudnienie - na przykład w przemyśle włókienniczym, odzieżowym, skórzanym i spożywczym.

Co więcej, pracownice wykonują także zajęcia wymagające cierpliwości i uwagi takie jak precyzyjny montaż czy opieka nad osobami starszymi.

Dlaczego zagraniczni pracownicy decydują się na pracę w Polsce? Podstawowy czynnik do bliskość naszego kraju i znacznie wyższe pensje niż na Ukrainie.

- Są to pracownicy aktywni, posiadający wysoką motywację związaną przede wszystkim z różnicami płacowymi w Polsce i na wchodzie Europy. Atrakcyjnym aspektem jest także coraz liczniejsza obecność danych mniejszości narodowych oraz brak izolacji kulturowej - zauważa Hoszowski.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 15.03.2023-15.05.2023 - nabór wniosków "Płatności bezpośrednie i powierzchniowe"

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Do 18.04.2023 - można ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji finansowanych ze środków unijnych

Do 31.05.2023 - są przyjmowane dokumenty od zainteresowanych pomocą z budżetu krajowego do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie