Podzielili pieniądze na meliorację i drogi dojazdowe do pól

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
22-09-2017,12:05 Aktualizacja: 22-09-2017,12:24
A A A

Samorząd województwa podlaskiego przyznał 27 gminom dotacje na modernizację dróg dojazdowych do pól. W Małopolsce z kolei 22 spółki wodne dostaną pieniądze na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych oraz finansowanie takich inwestycji.

W 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył na takie wsparcie ponad 410 tys. zł. "Spółki same nie są w stanie sprostać kosztom właściwego utrzymania urządzeń melioracji wodnych, szczególnie tych, które wpływają na efektywność produkcji rolniczej oraz chronią przed powodzią i suszą. Otrzymane pieniądze zostaną przede wszystkim przeznaczone na renowację rowów melioracyjnych - umocnienie i naprawę skarp oraz dna" - podaje Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie.

melioracja, wieś, nowe prawo wodne, rowy odwadniające, przepusty, sejmowa komisja rolnictwa

Samorządowcy chcą więcej pieniędzy na meliorację

Potrzeby finansowe związane z melioracją oscylują rocznie wokół miliarda złotych. Ministerstwo rolnictwa zaplanowało tymczasem na ten cel zaledwie 270 mln zł. O zwiększenie nakładów na meliorację gorąco apelowali samorządowcy...

Umowy gwarantujące dotacje przekazał przedstawicielom spółek wodnych Wojciech Kozak, wicemarszałek województwa. - Każde działanie, które może ochronić mieszkańców i ich dobytek przed skutkami powodzi zyskuje naszą aprobatę - zapewniał.

Dofinansowania na modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych rozdzielał natomiast ostatnio samorząd województwa podlaskiego. Wsparcie w wysokości 1,7 mln zł (do 50 proc. wartości inwestycji) przyznano 27 gminom. Wystarczy to na przebudowę dróg o długości ok. 35 km.

- Jesteśmy województwem, w którym rolnictwo stoi na wysokim poziomie, to i dobre drogi się przydadzą - powiedział Jerzy Leszczyński, marszałek województwa podczas spotkania poświęconego podpisaniu umów z gminami.

Środki przeznaczone na dofinansowanie samorządów gminnych związane z modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych pochodzą z należności i opłat rocznych z tytułu wyłączeń gruntów rolnych i leśnych z produkcji i przeznaczenia ich na cele nierolnicze.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

17.10.2022 - rusza wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt