Pieniądze dla spółek wodnych i na zwalczanie ASF. Są zmiany

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
01-07-2019,8:10 Aktualizacja: 01-07-2019,8:15
A A A

Do 1 mln zł, czyli dwukrotnie wzrośnie pomoc dla spółek wodnych lub ich związków. A w ramach dofinansowania budowy ogrodzeń w gospodarstwach rolnych będą stosowane tzw. standardowe stawki jednostkowe.

Do konsultacji społecznych trafił projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”.

ognisko ASF, wirus ASF, Polska, trzoda chlewna

10 ognisko ASF w Polsce i zarazem siódme w woj. warmińsko-mazurskim

Główny lekarz weterynarii poinformował 28 czerwca o wyznaczeniu 10 ogniska ASF w Polsce. Tym samym czarny scenariusz dotyczący ognisk ASF w naszym kraju, który powtarza się od kilku lat, sprawdza się również w tym roku. Ognisko...

To pomoc objęta PROW 2014-2020. Jedną z najważniejszych zawartych w akcie zmian to podniesienie kwoty pomocy z 500 tys. do 1 mln zł dla spółek wodnych lub ich związków.

„Uzasadnieniem proponowanej zmiany jest niewystarczający stan utrzymania urządzeń i obiektów na terenach zmeliorowanych i widoczny proces degradacji urządzeń i obiektów powodujący, że w okresach suszy lub powodzi urządzenia te nie spełniają swojej funkcji. W związku z dużym zapotrzebowaniem na sprzęt do utrzymania melioracji, zaproponowano zwiększenie kwoty pomocy dla spółek wodnych lub ich związków na zakup nowego sprzętu, służącego utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych” - czytamy w projekcie rozporządzenia.

Jeśli chodzi o pomoc związaną z walką z ASF, projekt przewiduje, że refundacja kosztów kwalifikowanych będzie obowiązywała przy budowie zadaszonej niecki dezynfekcyjnej, wyposażeniu gospodarstwa w urządzenia do dezynfekcji czy wykonaniu inwestycji umożliwiającej w gospodarstwie utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach.

nowe prawo wodne, prawo wodne, opłaty za wodę, wody polskie, deszczówka

Prawo wodne do poprawki. Rząd chce ograniczyć biurokrację

Podmioty, które mają umowy z Wodami Polskimi, będą mogły je kontynuować bez przeprowadzenia przetargu - takie np. rozwiązanie przewiduje projekt noweli Prawa wodnego, którym ma zająć się rząd. Celem projektu jest m.in. ograniczenie...

Natomiast pomoc do budowy ogrodzenia gospodarstwa chroniącego przed ASF będzie w formie standardowych stawek jednostkowych. Ich wysokość określono na: 200 zł za 1 metr bieżący ogrodzenia, 1820 zł za wykonanie bramy, 610 zł za wykonanie furtki. Wsparcie wynikające z tego rozporządzenia przyznaje się do 80 proc. kosztów kwalifikowanych.

W znowelizowanych przepisach zniesiona zostanie ponadto minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w odniesieniu do budowy ogrodzeń, czyli będzie można wykonywać nawet takie, których wartość nie przekroczy 10 tys. zł.

Obecnie obowiązuje też limit długości dla dotowanych ogrodzeń (1500 m). Jak zapisano w uzasadnieniu do zmian, biorąc pod uwagę, że limit pomocy wynosi dla rolników 100 tys. zł i będzie określany przy zastosowaniu standardowych stawek jednostkowych (dla 1 m), nie ma sensu ustalanie maksymalnej długości ogrodzenia objętego pomocą. Stąd uchylenie przepisu.

Konsekwencja tego będzie taka, że jeśli ogrodzenie będzie dłuższe, przy ustaleniu wysokości pomocy uwzględnione zostaną wyłącznie koszty kwalifikowane płotu o długości do 1500 m.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj