Nadzwyczajne wsparcie dla rolników poszkodowanych przez wojnę w Ukrainie

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
29-09-2022,9:20 Aktualizacja: 29-09-2022,9:25
A A A

Nadzwyczajne wsparcie w ramach PROW 2014-2020 dla rolników i małych przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę zakłada projektowana nowela ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich. Projekt trafił do prac rządowych.

Chodzi o projekt nowelizacji ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jego autorem jest ministerstwo rolnictwa.

dopłaty dla rolników, Lubelska Izba Rolnicza, ceny żywności, inflacja

Dopłaty dla rolników zżera je inflacja. LIR ma propozycje

Dopłaty rolnicze miały być w założeniu wyrównaniem dochodów rolników, a stają się coraz mniej znaczącą częścią budżetów gospodarstw. Trzeba je urealnić - przekonuje Zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej. Rolniczy samorząd...

Dzięki uruchomieniu działania "Nadzwyczajne tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę" rolnicy prowadzący działalność rolniczą, których gospodarstwa zostały najbardziej poszkodowane w wyniku tego kryzysu, będą mogli otrzymać wsparcie finansowe.

"Wdrożenie działania stanowi odpowiedź na obecną sytuację ww. podmiotów na skutek wojny w Ukrainie związaną z funkcjonowaniem na niestabilnym rynku, zakłóceniami w handlu, wzrostem ponoszonych kosztów i ich wpływem na ceny żywności" - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Proponowane wsparcie będzie miało formę jednorazowej płatności ryczałtowej dla rolników do 15 tys. euro. Będzie wypłacana na podstawie decyzji administracyjnej, na wniosek o przyznanie pomocy będący jednocześnie wnioskiem o płatność.

Resort szacuje, że z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę straty poniosło ok. 50 tys. rolników.

izby rolnicze krajów Grupy Wyszehradzkiej, Memorandum Praskie, KRIR, wojna w Ukrainie

Pomoc Ukrainie konieczna. Ale produkty stamtąd powinny trafiać na rynki trzecie

Odrzucenie ograniczeń w stosowaniu pestycydów czy też zwiększenie limitu pomocy de minimis na podstawową produkcję rolną - to m.in. postulaty rolników ze wschodniej części Europy. Odbyło się posiedzenie przedstawicieli izb rolniczych...

MRiRW wyjaśniło w uzasadnieniu, że w projektowanej ustawie zaproponowano uwzględnienie nowego działania w takim samym zakresie, w jakim ustawa uwzględniła działanie "Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19".

Działanie miało podobny charakter i wymogi dotyczące bardzo ograniczonego czasu na zakontraktowanie i wypłatę środków. Z doświadczeń we wdrażaniu tego działania wynika, że przyjęte rozwiązania się sprawdziły.

Przygotowana przez ministerstwo ustawa jest zgodna z prawem Unii Europejskiej i nie wymaga notyfikacji.

Projektowany akt prawny wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Taki termin jest związany z potrzebą jak najpilniejszego rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy, tak aby środki w ramach nowego działania zostały zakontraktowane do 31 marca 2023 r.
 

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu