Można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
01-02-2016,12:15 Aktualizacja: 01-02-2016,12:52
A A A

Od 1 do 29 lutego producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.

Ministerstwo rolnictwa informuje, że dokumenty można dostarczać do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych. Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2016 r. wynosi 1,00 zł/l. W przypadku złożenia wniosku w podanym terminie pieniądze wypłacane będą od 1 do 29 kwietnia.

zwrot akcyzy od paliwa rolniczego, henryk kowalczyk, krajowa rada izb rolniczych

Rząd zwiększył zwrot akcyzy od paliwa rolniczego

Henryk Kowalczyk, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów poinformował, że o 5 groszy, do 1 zł od litra zużytego paliwa na cele produkcji rolnej wzrosła stawka zwrotu akcyzy. Rząd przyjął rozporządzenie w tej sprawie. - Rząd przyjął projekt...

Henryk Kowalczyk, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów poinformował na początku grudnia, że stawka zwrotu akcyzy wzrosła o 5 groszy, do 1 zł od litra zużytego paliwa na cele produkcji rolnej.

Według rozporządzenia przyjętego przez rząd, limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych wyniesie 86 zł. Przewidywana powierzchnia użytków rolnych, do której rolnicy będą mogli otrzymać zwrot podatku akcyzowego to 9,8 mln ha.   

O zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej może ubiegać się każdy producent rolny, a więc osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Wnioski dwa razy w roku  (w lutym i w sierpniu) przyjmują gminy i to one wypłacają należne pieniądze.

W 2014 r. o zwrot tego podatku ubiegało się ponad 1 mln rolników, czyli o 13 tys. więcej niż rok wcześniej przekraczając limit wydatków na ten cel. Na dopłaty do paliwa przewidziano wówczas 750 mln zł.

System zwrotu akcyzy we wszystkich krajach jest jednakowy, natomiast wysokość zwrotu zależy od zamożności kraju. Według unijnych przepisów, maksymalny zwrot może wynosić 1,30 zł za litr paliwa.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
WAŻNE TERMINY

15.03 - 17.05.2021 wnioski obszarowe w kampanii 2021 r. - zobacz więcej

29.03 - 16.05.2021 nabór wniosków - tworzenie lub rozwój krótkich łańcuchów dostaw lub rynków lokalnych -- zobacz więcej

31.03.2021- 29.05.2021 nabór wniosków - premie dla młodych rolników i restrukturyzacja małych gospodarstw - zobacz więcej

17.05 - 27.06.2021 dofinansowanie z PROW 2014-2020 do prywatnych lasów