Modernizacja gospodarstw. Pięć naborów wniosków w jednym terminie

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
27-06-2021,10:00 Aktualizacja: 26-06-2021,20:53
A A A

Do 19 sierpnia w ARiMR można ubiegać się o wsparcie finansowe na "Modernizację gospodarstw rolnych" we wszystkich pięciu obszarach.

"Po raz pierwszy odbędą się w tym samym terminie nabory wniosków o przyznanie pomocy dotyczące wszystkich obszarów wsparcia, tj.: rozwój produkcji prosiąt (obszar A), rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B) oraz rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C) a także obszaru związanego z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D) oraz nawadniania w gospodarstwie" - poinformowała ARiMR.

wsparcie za straty związane z pogodą, arimr, susza, grad, deszcz nawalny

Czeka wsparcie za straty w uprawach związane z pogodą

Od 7 do 30 czerwca producenci rolni, którzy w gospodarstwach ponieśli szkody w uprawach spowodowane wystąpieniem w 2020 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy. Ministerstwo rolnictwa wyjaśniło, że...

Limity wsparcia, jakie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynoszą - na rozwój produkcji prosiąt 900 tys. zł, rozwój produkcji mleka krowiego, produkcji bydła mięsnego oraz na racjonalizację technologii produkcji 500 tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich (m.in. na zakup maszyn rolniczych i ciągników) maksymalna wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł. Na nawadnianie w gospodarstwie można otrzymać do 100 tys. zł.

Pomoc na "Modernizację gospodarstw rolnych" we wszystkich obszarach jest, co do zasady, przyznawana w postaci dofinansowania wydatków przeznaczonych na realizację danej inwestycji.

Standardowo wynosi 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych. Gdy o wsparcie ubiega się młody rolnik lub gdy robi to wspólnie kilku rolników, poziom dofinansowania wynosi 60 proc.

Wnioski należy składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR. Można to zrobić również przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie - za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

od 2.08.2021 - przyjmowanie wniosków o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

01.09.2021 - 30.09.2021 nabór wniosków o pomoc dla Kół Gospodyń Wiejskich zobacz więcej

do 15.09.2021 - termin płatności III raty podatku rolnego

do 15.09.2021 - nabór wniosków w ramach programu "Usuwanie foli rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

do 30.09.2021 - ostatni dzień Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021