Czeka wsparcie za straty w uprawach związane z pogodą

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Michał Boroń PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
01-06-2021,13:35 Aktualizacja: 01-06-2021,13:40
A A A

Od 7 do 30 czerwca producenci rolni, którzy w gospodarstwach ponieśli szkody w uprawach spowodowane wystąpieniem w 2020 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy.

Ministerstwo rolnictwa wyjaśniło, że dokumenty należy składać do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Do wniosku należy dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód.

prow 2014-2020, armir, wsparcie dla rolnictwa, wnioski o wsparcie

Ostatnie godziny na uzupełnienie wniosków w ramach PROW

W środę, 14 lipca kończy się ostateczny termin na uzupełnienie wniosków o przyznanie pomocy, złożonych w ramach PROW 2014-2020 i pozostawionych bez rozpatrzenia w związku z Covid-19. Uzupełnienie dokumentów w wydłużonym terminie to...

Resort wskazał, że szkody muszą dotyczyć wystąpienia suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Kolejnym warunkiem jest to, że straty wywoływane niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi musiały spowodować powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji.

Dodano, że kwota pomocy będzie pomniejszana o połowę dla producentów rolnych nieposiadających polisy ubezpieczenia obejmującej co najmniej 50 proc. powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

28.05.2021 - 31.08.2021 pomoc dla pszczelarzy zobacz więcej

31.07.2021 - termin płatności składki KRUS za III kwartał

do 2.08.2021 - termin składania wniosków do ARiMR o "Wsparcie na zalesienie i tworzenie terenów zielonych"

21.06 - 19.08.2021 - termin składania wniosków o wsparcie finansowe na "Modernizacja gospodarstw rolnych"