Miliardy euro na realizację PROW w latach 2021-2022

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
13-04-2021,14:55 Aktualizacja: 13-04-2021,14:59
A A A

W związku z przesunięciem terminu wdrożenia nowej perspektywy finansowej UE i budżetu rolnego o 2 lata, Polska otrzymała 4,5 mld euro na realizację PROW w latach 2021-2022 - wynika z opublikowanego projektu uchwały rządu.

Chodzi o projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia projektu zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, który znajduje się obecnie w pracach rządu. Wdraża on unijne rozporządzenia w tej sprawie.

pomoc "kowidowa" dla rolników, PROW 2014-2020, Ryszard bartosik, wsparcie dla rolnictwa

Nie będzie drugiej edycji pomocy "kowidowej" dla rolników

Nie przewiduje się kontynuowania tej pomocy - napisał Ryszard Bartosik, wiceminister rolnictwa w kontekście specjalnego wsparcia związanego z problemami wywoływanymi pandemią koronawirusa. Samorząd rolniczy zwrócił się do resortu o...

"Konieczność wydania rozporządzenia nr 2020/2220 była związana z przesunięciem terminu wdrażania Planów Strategicznych WPR z lat 2021-2027 na lata 2023-2027 oraz z utworzeniem Europejskiego Instrumentu Odbudowy i alokowaniem środków tego instrumentu dla państw członkowskich Unii Europejskiej" - wyjaśniono.

Budżet PROW 2014-2020 zwiększy się łącznie o ponad 4,5 mld euro, w tym o ok. 3,6 mld euro środków publicznych w związku z wprowadzeniem okresu przejściowego. Z tego ponad 2,2 mld euro stanowią europejskie środki, a ok. 1,3 mld euro środki współfinansowania krajowego. Ponad 940 mln euro będą to pieniądze z Europejskiego Instrumentu Odbudowy (EIO).

W związku z tym, w kolejnych latach planuje się kontynuację wdrażania zdecydowanej większości obecnie istniejących oraz utworzenie dwóch nowych instrumentów wsparcia w ramach programu. Będą to "zarządzanie ryzykiem" oraz "zarządzanie zasobami wodnymi" wyjaśniło ministerstwo.

Resort rolnictwa proponuje wprowadzenie zmian finansowych w obecnie realizowanym PROW 2014-2020. Zwiększony zostanie budżet dla takich działań m.in. jak:

płatności bezpośrednie, wsparcie dla rolnictwa, prow 2014-2020

Ustawa o płatnościach bezpośrednich do korekty. Co się zmieni?

Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez ministra rolnictwa projekt nowelizacji ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw. Przede wszystkim poprzez ten projekt rząd chce...

  • usługi doradcze i usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem
  • systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych
  • przetwórstwo i marketing produktów rolnych
  • scalanie gruntów
  • modernizacja gospodarstw rolnych (o 400 mln euro)
  • inwestycje w działania zapobiegawcze skutkom klęsk żywiołowych
  • premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej
  • premie dla młodych rolników
  • restrukturyzacja małych gospodarstw

Na nowe działanie "zarządzanie ryzykiem" przeznaczone będzie 108,5 mln euro, a na "zarządzanie zasobami wodnymi na gruntach rolnych 215,3 mln euro.

Ze środków EIO przewiduje się zwiększone wsparcie m.in. na gospodarkę wodno-ściekową (o 376,4 mln euro) i na rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych (o 189 mln euro). Na dopłaty dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami budżet zwiększy się o 262 mln euro.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
Advertisement