Kończą się trzy nabory wniosków

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Michał Boroń PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
21-06-2021,11:50 Aktualizacja: 21-06-2021,11:52
A A A

Zbliżają się terminy zakończenia naboru wniosków w sprawie dopłat do materiału siewnego; dla rolników, którzy ponieśli straty w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych oraz pomocy dla pszczelarzy - przypomina ARiMR.

Najwcześniej - już 25 czerwca - zakończy się termin składania wniosków o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. O pomoc w tym względzie mogą ubiegać się rolnicy, którzy znajdują się w ewidencji producentów lub gospodarstw.

modernizacja gospodarstw rolnych,prow 2014-2020, wsparcie dla rolnictwa

Modernizacja gospodarstw. Pięć naborów wniosków w jednym terminie

Do 19 sierpnia w ARiMR można ubiegać się o wsparcie finansowe na "Modernizację gospodarstw rolnych" we wszystkich pięciu obszarach. "Po raz pierwszy odbędą się w tym samym terminie nabory wniosków o przyznanie pomocy dotyczące...

Środki są przyznawane do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych zbożem, roślinami strączkowymi oraz ziemniakami. W przypadku zbóż chodzi o - jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenicę (twarda, zwyczajna), pszenżyto i żyto. Z kolei w przypadku roślin strączkowych to - bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna.

Wsparcie dotyczące materiału siewnego ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

30 czerwca będzie ostatnim dniem, w którym będzie można złożyć wnioski o pomoc w związku ze stratami w uprawach spowodowanymi niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Uprawnionym do pomocy jest producent, który z powodu np. suszy, gradu, nawalnego deszczu poniósł straty w 2020 roku.

Przypomniano, że warunkiem ubiegania się o pomoc jest wysokość strat - co najmniej 20 proc. plonu na danej powierzchni i straty w całym gospodarstwie wynoszące ponad 30 proc. Rolnicy mogą otrzymać od 500 zł do 1200 zł do hektara, a wysokość pomocy jest uzależniona od poziomu strat, rodzaju klęski oraz rodzaju upraw. Wsparcie ma charakter pomocy publicznej.

ubezpieczenia rolników, krus, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Składki na ubezpieczenie rolników w trzecim kwartale. Ile trzeba zapłacić?

Nie zmienia się wysokość miesięcznej składki na rolnicze ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe na trzeci kwartał. Jak podaje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, składka na ubezpieczenie wypadkowe,...

30 czerwca upływa również termin składnia wniosków o dofinansowanie do przezimowanych rodzin pszczelich. O pomoc finansową mogą ubiegać się pszczelarze zarejestrowani w ewidencji producentów i wpisani do specjalnego rejestru. W tym przypadku wysokość wsparcia wynosi 20 zł do każdej rodziny pszczelej, której udało się przetrwać zimę.

ARiMR poinformowała, że pomoc w wypełnianiu wniosków można uzyskać w biurach powiatowych agencji. W związku z ograniczeniami wynikającymi z COVID-19 osoby zainteresowane są proszone o wcześniejsze umówienie się na konkretne terminy.

Dokumenty o pomoc finansową w ramach wymienionych wcześniej naborów należy składać do biur powiatowych ARiMR. Można to zrobić osobiście lub przez pełnomocnika, wysłać poleconą przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem platformy ePUAP.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj