Interwencje pszczelarskie - wkrótce start siedmiu naborów

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
07-11-2023,10:20 Aktualizacja: 07-11-2023,10:24
A A A

Pszczelarze, zrzeszające ich organizacje, ośrodki doradztwa rolniczego i jednostki naukowo-badawcze mogą od 20 listopada 2023 r. do 18 stycznia 2024 r. składać wnioski o dofinansowanie z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w tym czasie przeprowadzonych zostanie siedem naborów. Trzy z nich są znane beneficjentom, bo były realizowane w kwietniu tego roku, natomiast cztery interwencje będą wdrażane po raz pierwszy.

„Również tym razem dokumenty będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR” – przekazuje Agencja, wskazując zaplanowane interwencje:

agencja, arimr, nabór, wnioski, interwencje, pomoc, pszczoły, pszczelarze, pasieki, gospodarstwa pasieczne

Podsumowanie pomocy dla pszczelarzy. Na co poszło najwięcej środków?

Blisko 41 mln zł trafiło na konta beneficjentów wsparcia w ramach trzech interwencji pszczelarskich, finansowanych z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji...

Interwencja I.6.1 - Wspieranie podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarskiej

Wnioski o przyznanie pomocy będą mogły składać organizacje pszczelarskie oraz jednostki doradztwa rolniczego. Dofinansowanie obejmuje organizację szkoleń dotyczących m.in. prowadzenia gospodarki pasiecznej, chorób pszczół, pożytków i produktów pszczelich.

Interwencja I.6.2 - Inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych

Wnioski o przyznanie pomocy będą mogli składać indywidualni pszczelarze oraz organizacje pszczelarskie (w imieniu pszczelarzy). Wsparciem finansowym objęty jest zakup nowego sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej, np. miodarek, odstojników oraz uli lub ich elementów.

Interwencja I.6.3 - Wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi

Wnioski o przyznanie pomocy będą mogły składać, w imieniu hodowców pszczół, wyłącznie organizacje pszczelarskie. Wsparcie powinno być przeznaczone na realizację operacji polegających na zakupie produktów leczniczych do walki z warrozą, w tym weterynaryjnych.

Interwencja I.6.4 - Ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej

Wnioski o przyznanie pomocy będą mogli składać wyłącznie indywidualni pszczelarze. Realizowane z dofinansowaniem operacje muszą dotyczyć zakupu nowego sprzętu, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki wędrownej, m.in. wag pasiecznych czy przyczep do przewozu uli.

pszczoły, pszczelarstwo, pszczelarze, miód, produkcja miodu, gospodarstwo pasieczne, kowr

Pszczelarstwo w Polsce ma się dobrze, ale potrzeby krajowego rynku są większe

W ostatnich latach znacznie wzrosło zainteresowanie pszczelarstwem, zajmuje się nim ponad 91 tys. osób. Produkcja miodu wahała się od 13 do 24 tys. ton i nie wystarczała na pokrycie zapotrzebowania wewnętrznego - informuje Krajowy Ośrodek...

Interwencja I.6.5 - Pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół

Wnioski o przyznanie pomocy będą mogły składać, w imieniu pszczelarzy, zrzeszające ich organizacje. Wsparciem objęty jest zakup: matek pszczelich z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi lub rejestry; odkładów lub pakietów pszczelich z matkami pochodzącymi z linii hodowlanych; a także odkładów lub pakietów pszczelich od producentów, którzy uzyskali rekomendację związków lub zrzeszeń pszczelarzy.

Interwencja I.6.6 - Wsparcie naukowo-badawcze

Wnioski o przyznanie pomocy będą mogły składać jednostki naukowo-badawcze zajmujące się tematyką pszczelarską.  Dofinansowanie obejmuje prace poświęcone zdrowiu pszczół, jakości produktów pszczelich i innowacjom w gospodarce pasiecznej.

Interwencja I.6.7 - Wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów odmianowych

Wnioski o przyznanie pomocy będą mogli składać wyłącznie indywidualni pszczelarze. Wsparcie można przeznaczyć na zakup analiz fizyko-chemicznych miodu lub analizy pyłkowej miodu.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu