Podsumowanie pomocy dla pszczelarzy. Na co poszło najwięcej środków?

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
18-10-2023,14:05 Aktualizacja: 18-10-2023,14:11
A A A

Blisko 41 mln zł trafiło na konta beneficjentów wsparcia w ramach trzech interwencji pszczelarskich, finansowanych z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podkreśla, że wszyscy którzy spełnili warunki określone w zakończonych 24 kwietnia naborach wniosków (wpłynęło ich ponad 3 tys.), otrzymali pomoc.

Modernizacja gospodarstw pasiecznych

„Największym zainteresowaniem cieszyła się interwencja ‘Wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych’. W ramach niej, po rozpatrzeniu wniosków o płatność, Agencja wypłaciła ponad 19 mln zł. Otrzymane środki pszczelarze i producenci produktów pszczelich mogli wydać na zakup nowego sprzętu. Refundacja wynosiła do 60 proc. kosztów netto. Maksymalna wysokość pomocy przekazanej beneficjentowi to 100 zł w przeliczeniu na jeden posiadany pień pszczeli. Dofinansowanie nie mogło przekroczyć 15 tys. zł” – precyzuje w komunikacie ARiMR.

pszczoły, pszczelarstwo, pszczelarze, miód, produkcja miodu, gospodarstwo pasieczne, kowr

Pszczelarstwo w Polsce ma się dobrze, ale potrzeby krajowego rynku są większe

W ostatnich latach znacznie wzrosło zainteresowanie pszczelarstwem, zajmuje się nim ponad 91 tys. osób. Produkcja miodu wahała się od 13 do 24 tys. ton i nie wystarczała na pokrycie zapotrzebowania wewnętrznego - informuje Krajowy Ośrodek...

Wspieranie walki z warrozą

Ponad 15 mln zł trafiło z kolei do organizacji pszczelarskich (tylko im przysługiwało prawo ubiegania się o pomoc w tym naborze) na „Wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi”. Środki maja być przeznaczone na zakup warrozobójczych produktów leczniczych – nie tylko weterynaryjnych, lecz także tych zawierających substancje czynne dopuszczone do stosowania w gospodarstwach ekologicznych. W tym przypadku zwrotowi podlega do 90 proc. kosztów netto zakupu lekarstw.

Poprawa wartości użytkowej pszczół

„Natomiast w ramach ‘Pomocy na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół’ na konta organizacji pszczelarskich wpłynęło ponad 6,5 mln zł. Wsparcie to dotyczyło zakupu: matek pszczelich z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi lub rejestry; odkładów lub pakietów pszczelich z matkami pochodzącymi z linii hodowlanych; odkładów lub pakietów pszczelich od producentów, którzy uzyskali rekomendację związków lub zrzeszeń pszczelarzy. Jeśli chodzi o tę interwencję, refundacji podlega do 70 proc. kosztów netto, a maksymalna kwota pomocy dla beneficjenta to 10 tys. zł” – podsumowuje Agencja.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu