Gospodarze wciąż czekają na dopłaty. Być może przez donosy

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
16-04-2018,9:05 Aktualizacja: 16-04-2018,9:43
A A A

Postępowania w związku z przekazaniem gospodarstwa, rozprawy po kontrolach krzyżowych, ale także donosy - takie m.in. mogą być przyczyny tego, że na kontach rolników nie znalazły się należne pieniądze (i być może nie będą w terminie) z tytułu dopłat bezpośrednich.

Na rolniczych spotkaniach i w internecie pełno jest głosów niezadowolonych gospodarzy, którzy czekają na środki.

długi rolników, zadłużenie przedsiębiorstw rolnych, krd, adam łącki, ceny płodów rolnych

Rolnicy są bardzo zadłużeni. I biorą kolejne kredyty

Zadłużenie rolników, leśników i rybaków wynosi 484 mln zł, z czego 84 proc. przypada na gospodarstwa zajmujące się uprawą roli i hodowlą zwierząt – wynika z udostępnionych PAP danych Krajowego Rejestru Długów Biura...

Niektórzy (o czym pisaliśmy) otrzymali informację z ARiMR, że np. "z uwagi na prowadzone postępowanie w zakresie ustalenia powierzchni kwalifikowanej do płatności na działkach rolnych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności na rok 2017, termin załatwienia sprawy przyznania płatności określonych w przepisach zostanie przekroczony".

Wielu takich rozgoryczonych rolników poskarżyło się Izbie Rolniczej Województwa Łódzkiego.

"Wyrażają przekonanie, że prowadzone postępowania to pretekst na wydłużenia terminu wypłaty płatności bezpośrednich. Powoduje to zachwianie płynności finansowej gospodarstw. Brak okrywy śnieżniej, spadki temperatur nawet do -20 stopni, spowodowały wymarznięcie ozimin, głównie rzepaku, niektórych gatunków zbóż. Powoduje to poważne straty finansowe gospodarstw. Rolnicy nie mają środków na zakup paliwa, nasion, nawozów i innych środków produkcji" - napisała IRWŁ do resortu rolnictwa w wystąpieniu o podjęcie interwencji.

dopłaty bezpośrednie, arimr, zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich, wspólna polityka rolna

Rolnicy czekają na dopłaty. A pieniądze teraz są bardzo potrzebne

W tle dyskusji o przyszłym wsparciu w ramach Wspólnej Polityki Rolnej trwają bardziej "przyziemne" rozmowy. Rolnicy czekają bowiem na należne za ubiegły rok dopłaty bezpośrednie. Z internetowych wpisów wynika, że...

W odpowiedzi wiceminister Ryszard Zarudzki poinformował, że w woj. łódzkim złożono prawie 120,2 tys. wniosków o płatności bezpośrednie, a według stanu na 26 marca ARiMR wydała prawie 94,4 tys. decyzji administracyjnych, czyli zakończyła postępowania w przypadku 78,6 proc. spraw.

Tym samym 87,5 tys. rolników dostało ponad 802 mln zł, z czego grubo ponad 600 mln zł to zaliczki.

Polityk przypomniał jednocześnie, że zgodnie z unijnym prawodawstwem, płatności bezpośrednich nie przekazuje się przed zakończeniem "weryfikacji warunków kwalifikowalności", którą de facto jest tzw. kontrola na miejscu.

- Zgodnie z wyjaśnieniami ARiMR, sprawy, w których dotychczas nie zostały wydane decyzje i tym samym nie zostały wypłacone środki finansowe, to szczególne przypadki o skomplikowanym charakterze - wskazał wiceszef resortu rolnictwa.

Jak podkreślił, są to choćby sprawy, w odniesieniu do których "wpłynęły od osób trzecich powiadomienia o możliwości wystąpienia nieprawidłowości". Można tu zatem chyba mówić wprost o donosach na rolników.

Krzysztof Jurgiel, ustawa, ministerstwo rolnictwa, zadłużenie gospodarstw, ustawa

Wkrótce ustawa o restrukturyzacji zadłużenia gospodarstw rolnych

Do końca czerwca powinna zostać uchwalona ustawa o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne - powiedział w środę minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel. Jak zaznaczył, ustawa, nad którą prace trwały od roku,...

Poza tym wiceminister wymienił:

  • sprawy, w których prowadzone są postępowania związane z przekazywaniem gospodarstwa
  • sprawy, w których postępowanie administracyjne zostało zawieszone na wniosek rolnika albo z urzędu (np. w związku z trwającym postępowaniem spadkowym w przypadku śmierci wnioskodawcy)
  • inne, pojedyncze przypadki o skomplikowanym charakterze, wynikającym z indywidualnych cech konkretnego postępowania (np. konieczność przeprowadzenia rozprawy administracyjnej po kontroli krzyżowej, zastrzeżenia wniesione do raportów z kontroli na miejscu)

ARiMR zapewniła, że zgodnie z przepisami o każdym przypadku niezałatwienia sprawy o przyznanie płatności bezpośrednich do 1 marca roku następującego po roku, w którym został złożony wniosek, biura powiatowe zawiadamiają rolników.

Agencja podaje wówczas przyczyny zwłoki i nowy termin zakończenia sprawy.

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie