Głos z Podlasia: Konieczny wzrost pomocy na inwestycje

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
14-11-2022,14:25 Aktualizacja: 14-11-2022,14:28
A A A

Podlaska Izba Rolnicza (PIR) wnioskuje o podwyższenie limitu pomocy z 500 tys. zł do 700 tys. zł i z 200 tys. zł do 300 tys. zł oraz o zwiększenie procentowego zwrotu kosztów kwalifikowanych z 50 do 65 proc.  -w ramach działania „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”, objętego PROW 2014-2020.

Argumenty, jakie przemawiają zdaniem PIR za ich wnioskiem, są następujące:

  • Znacząca podwyżka kosztu zakupu maszyn "zielonkowych" w stosunku do początku okresu programowania.
  • Wzrost kosztów materiałów budowlanych, jak również usług związanych z budownictwem rolnym nawet o kilkadziesiąt procent.
  • Dostępność środków w PROW (około 40 proc. jeszcze niewykorzystanych) i kończący się okres programowana - niewykorzystane środki Polska będzie musiała zwrócić wraz z odsetkami.
  • Zatwierdzenie przez KE zwiększenia limitów pomocy do bratnio-podobnych działań.

wsparcie dla lubuskich gmin, gospodarka wodno-ściekowa, Zdzisław Tymczyszyn,  PROW,

Gminy dostaną miliony złotych na wodociągi i kanalizację

Zarząd województwa lubuskiego zadecydował, że 24 gminy dostaną prawie 78,5 mln zł dofinansowania z PROW na zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej - poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze....
Podlaski samorząd rolniczy zwraca uwagę, że w typie operacji "Modernizacja gospodarstw rolnych" są planowane zmiany w zakresie podwyższenia kwoty pomocy w obszarach A-D. Podwyższone będą kwoty: odpowiednio z 900 tys. zł do 1 mln zł, z 500 tys. zł do 600 tys. zł i z 200 tys. zł do 250 tys. zł. Pozwoli to beneficjentom na realizację zaplanowanych inwestycji związanych z rozwojem gospodarstwa, bez konieczności modyfikacji planów i ograniczania zakresu operacji.

Także w typie operacji "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych" są planowane zmiany w zakresie wprowadzenia standardowych stawek jednostkowych – m.in. w zakresie podniesienia kwoty pomocy ze 100 do 150 tys. zł.

"Z uwagi na potrzebę zmotywowania rolników gospodarujących na obszarach Natura 2000 do realizacji złożonych wniosków i podpisanych już umów z ARiMR, wnioskujemy o zaakceptowanie naszych postulatów. Warunki gospodarowania, jak i uzyskanie pozwoleń inwestycyjnych na obszarach Natura 2000, są dużo bardziej kosztowne i utrudnione wieloma przepisami prawa. Realizacja przedsięwzięć w tym obszarze prowadzi do tak ważnego dla wszystkich wzrostu poziomu ochrony środowiska" – podkreśla PIR.

 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej