Dopłaty do zbóż – wreszcie ruszył nabór wniosków. Trzeba się będzie spieszyć

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
23-05-2024,14:00 Aktualizacja: 23-05-2024,14:03
A A A

Od 23 maja do 5 czerwca można składać wnioski o dopłaty do sprzedanych między 1 stycznia a 31 maja br. zbóż. Dokumenty przyjmuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Dopiero co pisaliśmy (tutaj) o interwencji samorządu rolniczego, który w imieniu zdenerwowanych rolników domagał się działań w kwestii uruchomienia naboru wniosków o dopłaty do zbóż w kontekście zbliżającej się, wyznaczonej w rozporządzeniu na 5 czerwca, końcowej daty składania dokumentów. Dzisiaj (23 maja) minister rolnictwa Czesław Siekierski poinformował o rozpoczęciu przyjmowania wniosków.

Jak powiedział, na realizację tej pomocy zaplanowano środki w wysokości 2,1 mld zł. Przyznał, że cała procedura pozyskania środków na ten cel trwała, gdyż nie były one zaplanowane w budżecie. „Ale dzisiaj jest decyzja ostatecznie, były przyjęte przesunięcia przez komisję finansów publicznych Sejmu” – wyjaśniał cytowany przez Polską Agencję Prasową szef resortu rolnictwa.

resort rolnictwa, dopłaty do zbóż, dopłaty, zboże

Dopłaty do zbóż obejmują też sprzedaż między rolnikami? Mamy wyjaśniania MRiRW

W związku z wystąpieniami samorządu rolniczego w sprawie zakresu pomocy dla producentów zbóż, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) przekazało swojej wyjaśniania. Na wstępie przypomniało, że pomocą zostaną objęci producenci...

Od pszenicy do mieszanek zbóż

Przypomnijmy, że pomoc przysługuje producentowi, który w okresie od 1 stycznia do 31 maja br. dokonał sprzedaży pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu zbożami, skupu lub przetwórstwa zbóż, jak również podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą. Warunkiem jest też złożenie w 2023 r. wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich.

Wnioski w biurach i internetowo

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej należy składać do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję:

- bezpośrednio w kancelarii biura powiatowego,

- za pośrednictwem platformy ePUAP lub usługi mObywatel na stronie gov.pl,

- listownie za pośrednictwem operatora pocztowego (najlepiej rejestrowaną przesyłką pocztową).

Potrzebne faktury lub ich kopie

Do wniosku dołącza się kopie faktur lub ich duplikaty potwierdzające sprzedaż zbóż. Dokumenty należy złożyć do 5 czerwca, więc czasu nie ma dużo i należy się z tym pospieszyć. Przy czym za datę złożenia wniosku będzie uważana:

- data nadania, w przypadku platformy ePUAP, mObywatel i przesyłki pocztowej,

- w przypadku złożenia w kancelarii biura powiatowego, odpowiednio data złożenia w kancelarii.

Sposób wyliczania pomocy

Wysokość pomocy nie może przekroczyć iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych:

 1.  
  1. do której producent rolny złożył wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich;
  2. stanowiącej iloraz liczby ton pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych, wynikającej z dołączanych do wniosków kopii faktur lub ich duplikatów, i liczby:
 2. 5,4 – w przypadku pszenicy,
 3. 3,7 – w przypadku żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych.

Do ostatecznego wyliczenia pomocy brana będzie pod uwagę niższa z ww. kwot.

wielka brytania, ukraina, eksport, zboże

Brytyjczycy: ukraiński eksport zbóż najwyższy od początku wojny

W kwietniu tego roku ukraiński eksport zboża i nasion oleistych osiągnął 6,6 mln ton, co jest najwyższym poziomem od początki wojny z Rosją i pokazuje zdolność Ukrainy do eksportu przez utworzony przez nią korytarz na Morzu Czarnym - przekazało w...

Wysokość stawki zróżnicowana 

Wysokość stawki pomocy w przypadku sprzedaży zbóż w okresie od:

 1. 1 stycznia do 10 marca wynosi:
  1. 1080 zł na 1 ha powierzchni upraw pszenicy,
  2. 740 zł na 1 ha powierzchni upraw żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych;
 2. 11 marca do 31 maja wynosi:
  1. 1620 zł na 1 ha powierzchni upraw pszenicy,
  2. 1110 zł na 1 ha powierzchni upraw żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych.

Suma powierzchni upraw, o których mowa powyżej, nie może być większa niż 300 ha

W przypadku, gdy ze wszystkich złożonych wniosków będzie wynikać, że zapotrzebowanie na pomoc przekracza łącznie kwotę 2,1 mld zł, do obliczenia wysokości tej pomocy zostanie zastosowany współczynnik korygujący.

Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY

do 12.06.2024 - termin rejestracji udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line: "Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie"

17.06.2024 - termin egzaminu dla osób ubiegających się o wpis do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego

do 30.06.2024 - termin udzielania przez ARiMR kredytów płynnościowych dla producentów rolnych oraz kredytów skupowych

do 1.07.2024 - termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Termin wprowadzania zmian we wnioskach został wydłużony do 16 lipca.

do 30.09.2024 - składanie wniosków o dotację dla Kół Gospodyń Wiejskich