Dopłaty do zbóż obejmują też sprzedaż między rolnikami? Mamy wyjaśniania MRiRW

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
13-05-2024,10:20 Aktualizacja: 13-05-2024,10:22
A A A

W związku z wystąpieniami samorządu rolniczego w sprawie zakresu pomocy dla producentów zbóż, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) przekazało swojej wyjaśniania.

Na wstępie przypomniało, że pomocą zostaną objęci producenci zbóż, którzy w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 maja 2024 r. sprzedawali ziarno: pszenicy, pszenżyta, żyta, jęczmienia i mieszanek zbożowych. Przy czym pomoc ograniczona została do gospodarstw o powierzchni poniżej 300 ha.

„Projektowana pomoc będzie dedykowana producentowi rolnemu, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym, spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy i który dokonał sprzedaży ww. zbóż podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż, jak również podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą” - podkreśla resort.

Tłumaczy też, że do wniosku trzeba dołączyć „kopie faktur lub ich duplikaty, potwierdzające sprzedaż pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych”.

Rozporządzenie nie określa rodzaju faktur, co oznacza, że dopuszczona jest sprzedaż pomiędzy rolnikami ryczałtowymi, udokumentowana fakturami” - zaznacza MRiRW.

Jak dodaje, pomoc dla producentów zbóż wprowadza projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (w paragrafie 13zzo). Można się z nim szczegółowo zapoznać tutaj.

Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY

do 12.06.2024 - termin rejestracji udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line: "Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie"

17.06.2024 - termin egzaminu dla osób ubiegających się o wpis do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego

do 30.06.2024 - termin udzielania przez ARiMR kredytów płynnościowych dla producentów rolnych oraz kredytów skupowych

do 1.07.2024 - termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Termin wprowadzania zmian we wnioskach został wydłużony do 16 lipca.

do 30.09.2024 - składanie wniosków o dotację dla Kół Gospodyń Wiejskich