Dopłaty do wysokobiałkowych. Rzecznik pyta o stawki

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
09-06-2016,11:10 Aktualizacja: 09-06-2016,12:12
A A A

Rzecznik praw obywatelskich zwrócił się do ministra rolnictwa o wyjaśnienie, dlaczego stawka płatności do powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych określona w rozporządzeniu z 2015 roku była o ponad połowę niższa od szacowanej, podanej na etapie wypełniania wniosków przez rolników.

Wystąpienie Adama Bodnara jest następstwem skargi, jaka wpłynęła do jego biura. "Skarżący podnosi, że stawka płatności wskazana w rozporządzeniu jest o ponad 50 proc. niższa niż podana na etapie wypełniania wniosków - stawka szacowana" - czytamy w piśmie RPO.

phil hogan, dopłaty bezpośrednie, arimr

Dopłaty bezpośrednich za 2015 rok będą wypłacane do 15 października?

Phil Hogan, europejski komisarz do spraw Rolnictwa i Rozwoju Wsi potwierdził, że zamierza wydłużyć z 30 czerwca do 15 października termin zakończenia wypłat płatności bezpośrednich za 2015 rok. Wypłaty dokonane po 30 czerwca w danym kraju...

Wstępna stawka została wskazana w instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie płatności i materiału graficznego na 2015 rok. Sprawdziliśmy - szacowana płatność do powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych na 2015 r. to 239,6 euro/ha (czyli około 950 zł/ha). Stawka określona przez rozporządzenie ministra rolnictwa z 9 października 2015 r. wyniosła tymczasem... 422 zł/ha.

Rzecznik nie kwestionuje, że podawane przez ARiMR szacunkowe stawki płatności bezpośrednich nie są wiążące prawnie. "Niemniej jednak należy uznać, że publikowanie takich stawek powinno być dokonywane przez organy państwowe z dochowaniem należytej staranności i z poszanowaniem zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa. Wszelkie działania podejmowane przez organy państwowe powinny rodzić zaufanie obywateli i nie wprowadzać ich w błąd. Oczywistym jest, że wnioskujący o dopłaty rolnicy dokonują planów inwestycyjnych w oparciu o szacunkowe stawki płatności bezpośrednich. Znaczące obniżenie rzeczywistej płatności w stosunku do szacowanej należy więc oceniać negatywnie" - brzmi wystąpienie RPO.

Bodnar zwraca też uwagę, że zgodnie z informacją zawartą w instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie płatności i materiału graficznego na 2016 rok, szacowane stawki płatności zostaną opublikowane najpóźniej do 31 sierpnia. "Istotnym jest, aby wskazane kwoty zostały określone w taki sposób, aby jak najdokładniej odpowiadały kwotom ostatecznym" - podkreśla.
dopłaty do materiału siewnego, Agencja Rynku Rolnego, materiał siewny

Dopłaty do materiału siewnego. Kończy się termin składania wniosków

Agencja Rynku Rolnego przypomina, że 25 czerwca kończy się termin przyjmowania wniosków o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w...

Przypomnijmy, że do roślin wysokobiałkowych, objętych płatnościami do upraw, zaliczają się: bób, bobik, ciecierzyca, fasola zwykła, fasola wielokwiatowa, groch siewny, groch siewny cukrowy, soczewica jadalna, soja zwyczajna, łubin biały, łubin wąskolistny, łubin żółty, peluszka, seradela uprawna, wyka siewna, koniczyna czerwona, koniczyna biała, koniczyna białoróżowa, koniczyna perska, koniczyna krwistoczerwona, komonica zwyczajna, esparceta siewna, lucerna siewna, lucerna mieszańcowa, lucerna chmielowa, lędźwian, nostrzyk biały i wyka kosmata.

Płatność do powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych przysługuje również w przypadku uprawy gatunków wymienionych roślin w formie mieszanek z wyłączeniem mieszanek z roślinami innymi niż wyżej wymienione. W przypadku wyki siewnej i kosmatej dopuszcza się ich uprawę z rośliną podporową.

Wsparcie przysługuje maksymalnie do 75 ha. Minimalna powierzchnia działki rolnej deklarowanej wynosi natomiast 0,1 ha. Powierzchnia zgłoszona do tej płatności może być uznana za obszar proekologiczny, z wyłączeniem uprawy wyki kosmatej lub siewnej.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt