Dochód ze statystycznego hektara znacznie spadł

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
23-09-2022,14:20 Aktualizacja: 24-09-2022,20:04
A A A

Główny Urząd Statystyczny wydał obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego dochodu w 2021 roku z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z hektara przeliczeniowego.

Jest to 3288 zł. Oznacza to znaczny spadek w porównaniu z poprzednimi 12 miesiącami. Według wyliczeń GUS, w 2020 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł bowiem 3819 zł (w 2019 r. - 3244 zł).

emerytury i renty rolników, raport GUS, KRUS, ZUS, świadczenia dla rolników

1482 zł brutto - to przeciętna emerytura i renta rolnika

Ponad 1300 zł wynosi już różnica wysokości przeciętnej emerytury/renty z rolniczego i pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych. Przeciętny rolniczy emeryt/rencista dostaje zaledwie niecałe 1500 zł brutto. Główny Urząd...

Podawana przez statystyków kwota jako współczynnik ma wpływ na przykład na wyliczenia dokonywane podczas rozpatrywania wniosków o stypendia socjalne składanych przez studentów pochodzących z rodzin rolniczych czy do ustalania rat podczas ubiegania się o kredyty bankowe.

"Wysokość dochodu jest wielkością uśrednioną w skali kraju i stanowi wypadkową wartości z indywidualnych gospodarstw rolnych, które mogą osiągać skrajnie różne dochody. Zależny jest od wielu elementów, takich jak: produkcja globalna, zużycie pośrednie, wartość dodana brutto oraz dotacje, zarówno unijne, jak i krajowe" - wyjaśniał GUS w odpowiedzi na zarzuty rolników i ich zrzeszeń, że wyliczane kwoty nie są adekwatne z realnymi dochodami z hektara w gospodarstwie.
 

Poleć
Udostępnij