ARiMR przekonuje, że nie ma opóźnień w wypłatach dopłat bezpośrednich. I wskazuje, kiedy ruszą płatności ekoschematowe

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
01-02-2024,9:20 Aktualizacja: 01-02-2024,9:25
A A A

Realizacja dopłat bezpośrednich nie jest opóźniona, całość środków zostanie wypłacona do 30 czerwca br. - zapewnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dotychczas do rolników trafiło łącznie 10,2 mld zł.

Jak informuje ARiMR, od 1 grudnia ub.r. przekazała ponad 891 mln zł w ramach płatności końcowych z tytułu dopłat bezpośrednich za 2023 rok. Łącznie z zaliczkami, które były przekazywane w październiku i listopadzie, do rolników trafiło blisko 10,2 mld zł. O dopłaty za 2023 r. ubiega się 1,24 mln rolników.

Na zaliczki dopłat poszło ok. 8 mld zł

Na wypłaty bezpośrednich i przejściowego wsparcia krajowego jest blisko 17 mld zł. W ramach zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich ARiMR wypłaciła ok. 8 mld zł dla 1,2 mln rolników (96,8 proc. rolników potencjalnie kwalifikujących się do zaliczek).

mrirw, dopłaty, płatności, ekoschematy

Rolnicy wciąż wypatrują płatności z ekoschematów. Co na to resort? "Czekamy na stabilne, zweryfikowane dane"

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) ustosunkowało się do wystąpienia w sprawie przyspieszenia wypłaty środków finansowych dla rolników deklarujących praktyki w ramach ekoschematów. O tym, że rolnicy z niecierpliwością...

Od 1 grudnia 2023 r. rozpoczęło się wydawanie decyzji w sprawie przyznania płatności końcowych. Do 30 stycznia 2024 r. decyzje zostały wydane dla 612,3 tys. rolników na kwotę do realizacji (po odjęciu zaliczek) wynoszącą ponad 801,5 mln zł. Tylko w ciągu ostatnich 10 dni kierownicy biur powiatowych wydali 73,5 tys. decyzji o przyznawaniu płatności na kwotę do realizacji wynoszącą 134,5 mln zł - poinformowała ARiMR.

Wypłata ekoschematów ruszy w marcu

Agencja zaznaczyła, że zostało wdrożone oprogramowanie w zakresie kontroli administracyjnej dla ekoschematów powierzchniowych (ok. 340 tys. wniosków) i rozpoczęto kontrolę administracyjną wniosków. Na podstawie wyników tej kontroli zostaną przygotowane dane niezbędne do określenia stawek płatności dla ekoschematów powierzchniowych.

"Decyzje w sprawie przyznania płatności bezpośrednich uwzględniające ekoschematowe płatności powierzchniowe będą wydawane od 26 lutego 2024 r. co pozwoli na realizację przyznanych płatności już w pierwszych dniach marca. Ze względu na okresy referencyjne kończące się dla niektórych wariantów w dobrostanie zwierząt 14 marca 2024 r. decyzje dla rolników ubiegających się w ramach płatności bezpośrednich o płatności dobrostanowe (ok. 94 tys. rolników) będą wydawane w kwietniu 2024 r. i na bieżąco będą realizowane wypłaty" - wyjaśniła ARiMR.

arimr, agencja, beneficjenci, wyciek danych

ARiMR alarmuje o wycieku loginów i haseł! Ważny komunikat dla rolników

Około 1 tys. loginów i haseł użytkowników systemów informatycznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest dostępnych w sieci darknet - ustaliły służby odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo w ARiMR. Agencja...

Nie można twierdzić, że są opóźnienia?

Podkreślono, że "zaplanowany harmonogram wdrożeń modyfikacji systemowych jest w pełni realizowany, a mając na uwadze przepisy ustawy o planie strategicznym wskazujące 31 maja br. jako końcowy termin na wydanie decyzji Agencja zapewnia, że termin ten będzie dotrzymany i płatności zostaną zrealizowane do 30 czerwca 2024 r. Tym samym nie można twierdzić, że realizacja płatności bezpośrednich w Polsce jest opóźniona".

Blisko 1,4 mld zł na płatności ONW

W roku 2023 wnioski o przyznanie płatności ONW złożyło 780 tys. rolników, a szacowana koperta finansowa wynosi 1,39 mld zł. W okresie od 16 października do 30 listopada 2023 r. Agencja wypłaciła zaliczki dla 734 tys. rolników (95,67 proc. rolników potencjalnie kwalifikujących się do zaliczek) na kwotę 1,094 mld zł. Natomiast od 1 grudnia 2023 r. do 30 stycznia 2024 r. kierownicy biur powiatowych Agencji wydali decyzje w sprawie przyznania płatności ONW dla 343,6 tys. rolników. Ze względu na wypłacone zaliczki kwota do realizacji wynosi 67,9 mln zł. Tylko w ciągu ostatnich 10 dni wydano 45,3 tys. decyzji o przyznawaniu płatności ONW na kwotę do realizacji wynoszącą 13 mln zł. 

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu