Rolnicy wciąż wypatrują płatności z ekoschematów. Co na to resort? "Czekamy na stabilne, zweryfikowane dane"

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
31-01-2024,11:10 Aktualizacja: 31-01-2024,11:14
A A A

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) ustosunkowało się do wystąpienia w sprawie przyspieszenia wypłaty środków finansowych dla rolników deklarujących praktyki w ramach ekoschematów.

O tym, że rolnicy z niecierpliwością czekają na te należne im pieniądze, pisaliśmy ostatnio niejednokrotnie. W tej sprawie interweniował m.in. samorząd rolniczy na poziomie wojewódzkim i centralnym.

W odpowiedzi resort rolnictwa deklaruje, że dostrzega potrzeby rolników związane z jak najszybszym otrzymaniem należnych środków z tytułu płatności bezpośrednich.

Niemniej jednak, zgodnie z art. 44 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), państwa członkowskie zapewniają, aby płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe w ramach II filaru dokonywane były najwcześniej dnia 1 grudnia i nie później niż dnia 30 czerwca następnego roku kalendarzowego. Jednocześnie państwa członkowskie mogą przed dniem 1 grudnia, ale nie wcześniej niż 16 października, wypłacać zaliczki z tytułu ww. płatności” – zwraca uwagę MRiRW.

samorząd rolniczy, dopłaty, płatności obszarowe, ekoschematy

Rolnicy czekają na pełne dopłaty wraz z ekoschematami. Niepewność wśród nich narasta

Przyspieszenia prac nad wyliczeniem stawek płatności obszarowych w ramach tzw. ekosochematów i jak najszybszego wypłacenia pełnych kwot dopłat – domaga się wielkopolski samorząd rolniczy. Wielkopolska Izba Rolnicza (WIR) uważa, ze...

I wskazuje, że zgodnie z tymi przepisami od 16 października do 30 listopada 2023 r. wypłacane były zaliczki w ramach podstawowego wsparcia dochodów, płatności redystrybucyjnych, płatności dla młodych rolników oraz płatności związanych z produkcją. A od 1 grudnia 2023 r. realizowane są płatności końcowe. Według zapewnień resortu, płatności te „wypłacane są sukcesywnie i dokładane są wszelkie starania, aby ich realizacja przebiegała sprawnie”.

Odnośnie wypłaty płatności w ramach ekoschematów, pragnę poinformować, że rozpocznie się ona niezwłocznie po otrzymaniu od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stabilnych, zweryfikowanych danych w zakresie powierzchni i liczby zwierząt kwalifikującej się do wsparcia oraz określeniu wysokości stawek tych płatności w drodze rozporządzenia” – czytamy w datowanym na 26 stycznia piśmie sygnowanym przez wiceministra rolnictwa Stefana Krajewskiego.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu