ARiMR: ponad 16 tysięcy wniosków na modernizację

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
05-05-2016,8:25 Aktualizacja: 05-05-2016,9:13
A A A

16262 wniosków wpłynęło dotychczas do ARiMR na dofinansowanie inwestycji w produkcji zwierzęcej oraz w gospodarstwie rolnym. W sumie rolnicy wnioskują o pomoc w wysokości ponad 3 mld zł. Standardowo UE pokrywa połowę poniesionych kosztów.

ARiMR przyjmowała wnioski o przyznanie wsparcia na "Modernizację gospodarstw rolnych" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 od 31 marca do 29 kwietnia. Dane nie są zapewne ostateczne, ponieważ część zainteresowanych, mogła wysłać wnioski za pośrednictwem poczty i mnie trochę czasu zanim trafią do Agencji.

dopłaty bezpośrednie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, płatności bezpośrednie

ARiMR apeluje o składanie wniosków, mimo wydłużenia terminu

Komisja Europejska podjęła decyzję o wydłużeniu do 15 czerwca okresu składania wniosków o tegoroczne dopłaty bezpośrednie, ale ARiMR apeluje, by dokumenty dostarczać jak najwcześniej. Dotychczas wnioski złożyło niecałe 40 proc. uprawnionych....

Rolnicy mogli ubiegać się o przyznanie pomocy na inwestycje w produkcji zwierzęcej: prosiąt, bydła mlecznego oraz bydła mięsnego. Największe dofinansowanie przysługuje chętnym na rozwój hodowli prosiąt - do 900 tys. zł, natomiast wsparcie do produkcji bydła może wynieść do 500 tys. zł.

W rezultacie na produkcję prosiąt wnioski złożyło 54 rolników na kwotę 43 mln zł, na produkcję bydła mlecznego 173 gospodarzy na 72 mln zł, a na produkcję bydła mięsnego 95 hodowców na ponad 38 mln zł.

W ramach tego komponentu można było się też starać o pieniądze na racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzenie innowacji, zmianę profilu produkcji, zwiększenie skali produkcji, poprawę jej jakości lub zwiększenie wartości dodanej produktu.

Maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć 500 tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem, lub budową albo modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach maksymalne wsparcie wynosi 200 tys. zł.
pieniądze, dopłaty bezpośrednie, Komisja Europejska, pieniądze, WPR

KE potwierdza, że wydłuży okres składania wniosków o dopłaty

Komisarz UE ds. rolnictwa Phil Hogan potwierdził w piątek, że Komisja Europejska zgadza się na wydłużenie o miesiąc okresu składania wniosków o unijne płatności dla rolników z Polski i innych państw UE, które o to prosiły. W...

Znacznie większe zainteresowanie unijną pomocą było w przypadku dofinansowania do inwestycji w gospodarstwie rolnym. Ubiega się o nie prawie 16 tys. beneficjentów, a wnioskowana pomoc to 2,95 mld zł.

Wnioski zostaną poddane ocenione, a suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy. Pod uwagę będą brane m.in. zwiększenie liczby zwierząt w gospodarstwach, których wsparcie dotyczy, to czy rolnik uczestniczy w unijnym systemie jakości, czy ma nie więcej niż 40 lat oraz czy inwestycja, którą będzie realizował służy ochronie środowiska naturalnego.

W ciągu 90 dni od dnia zakończenia naboru zostaną opublikowane listy kolejności przysługiwania pomocy. W sumie będzie ich 22. Dla każdego z obszarów związanych z rozwojem produkcji zwierzęcej (rozwój produkcji prosiąt, rozwój produkcji mleka krowiego, rozwój produkcji bydła mięsnego) zostaną opublikowane po 2 listy (dla województwa mazowieckiego i pozostałych), a dla obszaru związanego z racjonalizacją technologii produkcji zostanie opublikowanych 16 list wojewódzkich.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

4.05.2022-17.06.2022 - ruszył nabór wniosków o dofinansowanie na tworzenie grup i organizacji producentów

29.03.2022– 27.05.2022 - modernizacja gospodarstw rolnych – obszar a, tj. rozwój produkcji prosiąt

29.03.2022– 27.05.2022 - modernizacja gospodarstw rolnych – obszar e, tj. nawadnianie w gospodarstwie

31.06.2022 – 29.05.2022 - premie dla młodych rolników

od 16.05.2022 - 14.07.2022 - rolnicy będą mogli składać wnioski o bezzwrotną premię na restrukturyzację małych gospodarstw

do 31.05.2022 - nabór wniosków o dopłaty do zakupu nawozów zakupionych w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja br.

do 31.05.2022 - indywidualni hodowcy mogą ubiegać się o dofinansowanie do przezimowanych rodzin pszczelich

1–31.07.2022  - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt