Agencja zachęca do składania wniosków o dopłaty bezpośrednie

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
17-04-2016,11:25 Aktualizacja: 17-04-2016,11:30
A A A

16 maja upływa termin przyjmowania wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2016 r. Dotychczas do biur powiatowych ARiMR wnioski dostarczyło ok. 193 tys. rolników, czyli nieco mniej niż w ubiegłym roku - poinformowała Halina Szymańska, wiceprezes agencji.

W 2015 r. o dopłaty bezpośrednie ubiegało się 1 mln 355 tys. rolników. Na ten cel za 2016 r. jest 3,4 mld euro (ok. 14 mld zł). Szacuje się, że na działania obszarowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za rok 2016, czyli dopłaty ONW, płatności rolnośrodowiskowe (PROW 2007-2013), rolno-środowiskowo-klimatyczne, ekologiczne czy zalesieniowe zostanie wypłaconych ok. 2,7 mld zł.

Modernizacja gospodarstw rolnych, arimr, prow 2014-2020

Pieniądze czekają na rolników. Pracowity miesiąc z PROW

Tylko do 29 kwietnia potrwa nabór wniosków w ramach "Modernizacji gospodarstw rolnych" finansowanej z PROW 2014-2020. Program cieszy się sporym zainteresowaniem wśród rolników, którzy mogą uzyskać od 200...

Na jednym formularzu rolnik może ubiegać się o kilka rodzajów płatności. Warunki przyznawania dopłat w stosunku do ubiegłego roku nie ulegają zmianie. Wprowadzono jedynie wymóg posiadania tytułu prawnego do gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, do których rolnik ubiega się o płatności. Ma to na celu wyeliminowanie nadużyć polegających na bezumownym użytkowaniu gruntów Agencji Nieruchomości Rolnych.

Szymańska podkreśliła, że szybsze dostarczenie dokumentów gwarantuje wcześniejszą weryfikację wniosku, a także daje możliwość jego poprawienia do końca maja bez żadnych konsekwencji. Natomiast jeżeli rolnik nie zdąży go złożyć w terminie, to może to zrobić tylko do 10 czerwca, ale za każdy dzień roboczy opóźnienia należna dopłata będzie pomniejszana o 1 proc. Zmiany dokonane we wniosku lub załączniku graficznym dokonane po 10 czerwca nie będą uwzględniane.

W tym roku, tak jak w poprzednich, Agencja wysłała do rolników częściowo wypełnione spersonalizowane wnioski. Wiceprezes zaapelowała do wnioskodawców, by dokładnie sprawdzili czy są one zgodne ze stanem faktycznym. Dodała, że w razie potrzeby można też pobrać dokument ze strony internetowej www.arimr.gov.pl
dopłaty bezpośrednie, ryszard zarudzki, wspólna polityka rolna

Dopłaty bezpośrednie muszą być wyrównane po 2020 roku

Dla Polski w negocjacjach dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r. istotne jest wyrównanie dopłat bezpośrednich dla rolników - poinformował Ryszard Zarudzki, wiceminister rolnictwa. Polska chce też, by finansowanie WPR...

Przy wypełnianiu wniosku trzeba pamiętać, że suma powierzchni gruntów ornych deklarowanych na danej działce ewidencyjnej powinna być równa sumie powierzchni upraw na tej działce ewidencyjnej. Trawy na gruntach ornych powinny być zadeklarowane jako odrębne działki rolne. Do każdej działki ewidencyjnej, nawet deklarowanej po raz pierwszy, do wniosku należy dołączyć załącznik graficzny z wyrysowanymi działkami rolnymi.

Wiceprezes przypomniała, że rolnicy, którzy posiadają co najmniej 10 ha gruntów ornych, muszą stosować dywersyfikację upraw. Jeżeli rolnik posiada 10-30 ha gruntów ornych, musi obsiać je co najmniej 2 różnymi uprawami, przy czym główna uprawa nie może zajmować więcej niż 75 proc. powierzchni.

Natomiast jeżeli rolnik ma więcej niż 30 ha gruntów ornych, wówczas musi posiać na nich co najmniej 3 różne uprawy, przy czym główna uprawa nie może zajmować więcej niż 75 proc. gruntów ornych, a dwie uprawy główne łącznie nie mogą zajmować więcej niż 95 proc. powierzchni.

Rolnicy, którzy mają powyżej 15 hektarów ziemi ornej dodatkowo muszą mieć w gospodarstwie obszary proekologiczne (EFA). Na ten cel muszą przeznaczyć 5 proc. powierzchni gruntów. Do takich obszarów zaliczają się np. grunty ugorowane, oczka wodne, pasy gruntów wzdłuż granic lasu, zagajnik, międzyplony.

Zdecydowana większość rolników dostarcza dokumenty o dopłaty bezpośrednie w formie papierowej, ale od kilku lat można jest wysyłać przez internet. Jak zauważyła Szymańska na razie e-wnioski nie są popularne. W tym roku drogą elektroniczną złożono tylko ok. 250 wniosków.  

Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa w marcu zwrócił się z prośbą do Komisji Europejskiej o wydłużenie terminu przyjmowania wniosków do połowy czerwca. Na razie odpowiedzi nie ma. Decyzja w tej sprawie może zapaść w przyszłym tygodniu.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej