Przepis na jesienne odchwaszczanie zbóż ozimych

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (ala) | redakcja@agropolska.pl
08-09-2020,12:30 Aktualizacja: 08-09-2020,12:57
A A A
Warunkiem skutecznej ochrony herbicydowej zbóż ozimych jest zastosowanie jesiennych zabiegów, z wykorzystaniem preparatów prawidłowo dobranych do zdiagnozowanego na polu problemu. Potwierdzają to między innymi obserwacje z poletek doświadczalnych, gdzie testowane były preparaty zwalczające chwasty. Na jakich substancjach aktywnych powinna zatem opierać się jesienna ochrona zbóż? W jaki sposób modyfikować kombinacje, aby osiągnąć najlepszy efekt?
 
W okresie pomiędzy żniwami a siewem zbóż ozimych warto przeanalizować warunki i zagrożenia występujące w mijającym sezonie, stosowane zabiegi i dostępne warianty ochrony, aby lepiej przygotować się do dalszego prowadzenia upraw. W optymalnym doborze środków przydatne będą również wyniki doświadczeń i porady ekspertów. Jeśli chodzi o ochronę herbicydową, bardzo istotne jest zidentyfikowanie chwastów, które w danej lokalizacji sprawiają największy problem - na tej podstawie łatwiej będzie określić, jakie kombinacje substancji czynnych powinny zostać zastosowane do ich zwalczania. 
 
X-Met 100 SL, Innvigo, fungicyd do ochrony zbóż i rzepaku, triazol, metkonazol, ochrona zbóż przed chorobami,

X-Met: nowość od Innvigo

Polska firma Innvigo stale poszerza swoje portfolio produktów. W kwietniu do puli fungicydów dla rolnictwa dołączył kolejny produkt - X-Met 100 SL, przeznaczony do zwalczania chorób grzybowych w zbożach oraz w rzepaku...
Różne warianty ochrony
 
Podobnie jak w poprzednich latach, w sezonie 2019/2020 na poletkach doświadczalnych Innvigo, zlokalizowanych na terenie całej Polski, prowadzone były obserwacje i testowane były kombinacje preparatów chwastobójczych. Na tej podstawie oraz w oparciu o wyniki wieloletnich doświadczeń ścisłych opracowano rekomendacje dotyczące technologii herbicydowych w zbożach ozimych oraz stworzono specjalne pakiety produktów, które już tej jesieni trafią na rynek.
 
Podczas gdy na tegorocznych poletkach kontrolnych występowała miotła zbożowa oraz liczne chwasty dwuliścienne, takie jak: chabry, maki, przytulia, rumianowate czy bodziszki, poletka traktowane wybranymi kombinacjami herbicydowymi wyglądały bardzo dobrze zarówno w marcu, w maju, jak i w lipcu - nie występowało na nich żadne zachwaszczenie, były dokładnie wyczyszczone z miotły zbożowej i z chwastów dwuliściennych. 
 
W skład testowanych w tym sezonie technologii wchodziły preparaty oparte o różne substancje aktywne: Cevino 500 SC (flufenacet) – środek doglebowy z dodatkowym działaniem nalistnym na kiełkujące chwasty; Adiunkt/Saper 500 SC (diflufenikan) - herbicyd z przewagą działania doglebowego; Galmet/Primstar 20 SG (metsulfuron metylu) - działający nalistnie, ale również odglebowo; Rassel 100 SC (florasulam) - typowy preparat nalistny. Jak wynika z przeprowadzonych doświadczeń, bazując na tych herbicydach, można stworzyć technologię idealnie dobraną do danego pola i występującego na nim zachwaszczenia – wskazuje firma Innvigo. 
 
5 lat firmy Innvigo, polski producent środków ochrony roślin, plany na przyszłość firmy Innvigo, nowości produktowe

Firma Innvigo podsumowała 5 lat działalności i przedstawiła plany na przyszłość

42 produkty, sprzedawane w 11 krajach na świecie i stosowane na ponad 10,5 mln ha w głównych uprawach rolniczych i sadowniczych, to bilans 5-letniego okresu funkcjonowania firmy Innvigo. Na tym jednak nie koniec, ponieważ przedstawiciele...
Pierwsza technologia to kombinacja o nazwie CAR, składająca się z dwóch środków doglebowych: Cevino 500 SC (w dawce 0,25 l/ha) i Adiunkt 500 SC (0,25 l/ha) oraz z działającego nalistnie produktu Rassel 100 SC (0,05 l/ha). Spektrum zwalczanych chwastów jest bardzo szerokie i obejmuje przede wszystkim: miotłę zbożową, chabra bławatka, przytulię czepną, mak polny czy chwasty rumianowate. 
 
Jak wynika z doświadczeń ścisłych, które były prowadzone w latach 2016-2018, zdecydowana większość chwastów jest zwalczana przez tę kombinację bardzo dobrze -  łącznie z miotłą zbożową, która niestety uodparnia się na wiele substancji aktywnych. Można ją natomiast wyeliminować właśnie jesienią dzięki preparatowi Cevino 500 SC, znajdującemu się w tym zestawie herbicydowym – podkreśla producent środków. 
 
Drugi wariant ochrony wskazany jest szczególnie do zastosowania na plantacjach z dużą presją bodziszka drobnego. To także kombinacja trzech herbicydów. Jednak tym razem to: Cevino 500 SC (0,25 l/ha), Adiunkt/Saper 500 SC (0,25 l/ha) i Galmet/Primstar 20 SG (0,03 kg/ha). Metsulfuron metylu zawarty w preparacie Galmet/Primstar doskonale sprawdza się do zwalczania szerokiego spektrum chwastów dwuliściennych, w tym przede wszystkim bodziszka drobnego.
 
Substancja ta jest wysoce skuteczna na bodziszki, ponieważ działa nalistnie, jak również zabezpiecza plantację przed wtórnym zachwaszczeniem dzięki dodatkowemu działaniu doglebowemu. Potwierdziły to liczne doświadczenia, wykonywane jesienią przy zastosowaniu tego zestawu środków - w fazach BBCH 13 i BBCH 21 zbóż – wyjaśnia firma Innvigo. 
 
Innvigo, dzień pola w Hulczach, odmiany buraka cukrowego, Marcin Bystroński, ochrona roślin, odmiany zbóż i rzepaku,

Kompleksowe technologie od Innvigo na Dniu Pola w Hulczu

12 czerwca firma Innvigo zorganizowała w miejscowości Hulcze (woj. lubelskie) niedaleko ukraińskiej granicy dzień pola, na którym zaprezentowała swoje rozwiązania w ochronie upraw i opowiedziała o planach na przyszłość. Spotkanie było...
Jeżeli dominujący problem na plantacji zboża ozimego stanowi miotła zbożowa wraz z szerokim spektrum trudnych do zwalczenia chwastów dwuliściennych (takich jak chaber bławatek, bodziszek drobny, przytulia czepna, fiołek polny), optymalna będzie technologia z wykorzystaniem środków wchodzących w skład zestawu o nazwie RCG. To połączenie herbicydów: Rassel 100 SC (0,05 l/ha), Cevino 500 SC (0,25 l/ha) i Galmet 20 SG (0,03 kg/ha). Zapewnia ona zrównoważone działanie zarówno odglebowe, jak i nalistne, dzięki czemu pozwala bardzo skutecznie wyeliminować wszystkie trudne chwasty – zachwala producent środków ochrony roślin. 
 
 
Czwartym rozwiązaniem herbicydowym, zalecanym przez Innvigo do zabiegów jesiennych, jest łączne zastosowanie technologii obejmującej wszystkie cztery preparaty: Cevino 500 SC (0,25 l/ha), Adiunkt/Saper 500 SC (0,1 l/ha), Rassel 100 SC (0,05 l/ha) i Primstar/Galmet 20 SG (0,03 kg/ha). Warto rozważyć taką opcję szczególnie na terenach, gdzie zachwaszczenie jest bardzo silne, lub na lepszych stanowiskach, na których spodziewany jest wysoki plon.
 
Zwalczaj chwasty, zapobiegaj odpornościom
 
Warunkiem skuteczności zabiegów herbicydowych jest również przeciwdziałanie odporności chwastów na substancje aktywne. Zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą wszystkie preparaty należy aplikować zgodnie z zaleceniami z etykiet, dotyczącymi dawki, terminu użycia i warunków panujących na polu. 
 
Andrzej Brachaczek, laboratorium

Badanie skuteczności zapraw w Innvigo

W ramach realizowanych przez firmę Innvigo projektów badawczych w warunkach laboratoryjnych testowana jest m.in. skuteczność fungicydowych zapraw nasiennych. Wiedza o aktywności poszczególnych substancji oddziałujących na patogeny...
Kontrola zachwaszczenia powinna obejmować różnorodne działania, w tym także rotację upraw. Zaleca się również, by stosowane w zabiegach substancje aktywne należały do odmiennych grup chemicznych i charakteryzowały się różnymi mechanizmami działania, a herbicyd o danym mechanizmie działania może być użyty tylko jeden raz w sezonie wegetacyjnym rośliny uprawnej.
 
Rekomendowane przez Innvigo technologie, bazujące na czterech preparatach herbicydowych, spełniają te wymogi, ponieważ flufenacet należy do grupy HRAC: K3 - inhibitorów biosyntezy kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach, diflufenikan do grupy HRAC: F1 - inhibitorów biosyntezy karotenoidów, a metsulfuron metylu i florasulam do grupy HRAC: B - inhibitorów syntezy ALS. 
 
Pozwala to na dobranie rozwiązania opartego o różne grupy chemiczne i uzyskanie wysokiej skuteczności na szerokie spektrum chwastów, połączonej z działaniem antyodpornościowym.
 
Skuteczność w dobrej cenie
 
– Tej jesieni przygotowaliśmy dla rolników propozycje czterech różnych technologii herbicydowych do zbóż ozimych. Wybór wariantu zależy od tego, jakie problematyczne chwasty występują na danej plantacji. Bazując na naszych herbicydach, można stworzyć rozwiązanie na każde pole – podkreśla Marcin Bystroński, manager ds. upraw rolniczych w Innvigo. - Zarówno kombinacje CAR i RCG, jak i pozostałe technologie trafią do sprzedaży w formie pakietów produktów i będą w bardzo dobrych ofertach promocyjnych - dodaje. 
 

 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt