Nowe kierunki i możliwości. SGGW rozpoczęła rekrutację na studia

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
03-06-2015,7:55 Aktualizacja: 03-06-2015,8:11
A A A

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie rozpoczęła rekrutację na studia. Rejestracja kandydatów prowadzona jest wyłącznie za pośrednictwem internetu.

Inżynieria systemów biotechnicznych, ochrona zdrowia roślin oraz inżynieria i gospodarka wodna - to trzy nowe kierunki studiów jakie SGGW przygotowała w tym roku.

Kandydaci mogą wybierać spośród 37 kierunków na studiach stacjonarnych oraz 30 na zaocznych. Uczelnia na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2015/2016 łącznie przygotowała 10 880 miejsc, w tym na stacjonarne pierwszego stopnia 3 890, stacjonarne drugiego stopnia 2 270, niestacjonarne pierwszego stopnia 2 970 oraz na niestacjonarne drugiego stopnia 1 750 miejsc.

Wyjątkowa wystawa w SGGW. Uczelnia świętuje 200-lecie istnienia

Na Wydziale Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie otwarto wystawę historyczną, która ma podkreślić wyjątkową rolę i znaczenie wydziału w rozwoju uczelni. Dzięki specjalnie przygotowanym tablicom,...
SGGW proponuje zróżnicowaną ofertę interesujących kierunków studiów, w tym trzy nowe: inżynierię systemów biotechnicznych, ochronę zdrowia roślin oraz inżynierię i gospodarkę wodną.

Inżynieria systemów biotechnicznych

To kierunek, który umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu budowy i eksploatacji maszyn specjalistycznych i zaawansowanych technologicznie. Studia na tym kierunku oprócz teorii zapewniają dużo zajęć praktycznych, dzięki którym studenci zdobędą niezbędne kompetencje inżynierskie i konkretne uprawnienia zawodowe umożliwiające ubieganie się o certyfikaty ECDL, Cisco, Siemens, ASTOR i świadectwo SEP.

Absolwenci tego kierunku znajdą zatrudnienie w specjalistycznych przedsiębiorstwach technicznych i usługowych, ośrodkach badawczych w kraju i za granicą, a także będą przygotowani do prowadzenia własnej firmy. Są to studia I stopnia prowadzone na Wydziale Inżynierii Produkcji. Na inżynierię systemów biotechnicznych wydział przygotował po 60 miejsc na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych zaocznych.

Ochrona zdrowia roślin

To innowacyjny kierunek, który został utworzony z myślą o przyszłych potrzebach rynku. Ten nowoczesny kierunek wyposaża studentów w szeroką wiedzę teoretyczną, a także w niezbędne umiejętności praktyczne, czyniąc ze swoich absolwentów wysokiej klasy specjalistów, którzy z łatwością odnajdą właściwe miejsce w wymagającym otoczeniu rynkowym.

Zatrudnienie będą oferowały sektory związane z ochroną środowiska, polową i szklarniową produkcją rolniczą, ogrodniczą, produkcją warzyw oraz ziół, kwiatów, przedsiębiorstwa zajmujące się handlem i doradztwem, a także jednostki naukowo-badawcze. Są to studia I stopnia prowadzone na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu. Na ochronę zdrowia roślin wydział przygotował 60 miejsc na studiach stacjonarnych.

Inżynieria i gospodarka wodna

To nowoczesny kierunek studiów, który pozwoli zdobyć wysoce specjalistyczną wiedzę i umiejętności z pogranicza wielu dyscyplin naukowych - m.in. inżynierii, hydrologii i gospodarki wodnej - deficytowe obecnie w tym segmencie rynku pracy.

Tytuł doktora honoris causa SGGW dla prof. Tomasza Boreckiego

Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie nadał prof. dr. hab. Tomaszowi Boreckiemu tytuł doktora honoris causa. Uroczystość wręczenia dyplomu odbyła się w piątek w Auli Kryształowej. Prof. dr hab. Tomasz Borecki jest wybitnym...
Zajęcia są prowadzone w Laboratorium - Centrum Wodnym, które stanowi doskonałe zaplecze dydaktyczne umożliwiające zdobywanie wiedzy w praktyce.

Absolwenci zostaną przygotowani do pracy w ośrodkach naukowo-badawczych, zarówno w przemyśle polskim, jak i zagranicznym, w przedsiębiorstwach budownictwa wodnego i wodno-melioracyjnego, biurach projektów i firmach konsultingowych.

Będą mogli pracować w zarządach gospodarki wodnej, wojewódzkich zarządach melioracji i urządzeń wodnych, instytucjach administracji rządowej i samorządowej. Absolwenci otrzymają uprawnienia do podjęcia praktyki zawodowej w kierunku uzyskania uprawnień w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej i konstrukcyjno-budowlanej.

Są to studia I stopnia prowadzone na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Na inżynierię i gospodarkę wodną wydział przygotował 60 miejsc na studiach stacjonarnych.

Tak było w zeszłym roku

Podczas ubiegłorocznej rekrutacji najbardziej obleganymi kierunkami były: finanse i rachunkowość - 10.1 os./miejsce, dietetyka - 9.0, logistyka - 6.9, ekonomia - 5.9, gospodarka przestrzenna - 5.6, biotechnologia - 5.4, technologie energii odnawialnej - 4.2 oraz informatyka - 4.0 os./miejsce.

Tylko przez internet

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego prowadzi rekrutację wyłącznie na podstawie wyników uzyskanych na maturze. Rejestracja odbywa się przez internet, a przed zakwalifikowaniem na dany kierunek kandydaci nie składają żadnych dokumentów. 

Dokumenty będą składali w Biurze Spraw Studenckich dopiero po uzyskaniu informacji, że zostali przyjęci na studia. Internetowa rejestracja kandydatów jest bardzo prosta i polega na wpisaniu określonych danych osobowych oraz ocen uzyskanych na maturze. Dane te można uzupełniać w dowolnym momencie.

Po wpisaniu ocen z matury kandydaci uzyskują dostęp do panelu umożliwiającego wybór kierunku studiów. Panel rejestracyjny umożliwia wybór tylko jednego kierunku, ale decyzję można zmieniać kilkakrotnie (w określonych terminach) w trakcie rekrutacji.

Studia w SGGW? Możesz mieć indeks jeszcze przed maturą

Uczniowie klas maturalnych mogą zdobyć indeks Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jeszcze przed ogłoszeniem wyników matur. SGGW rozpoczęła rejestrację osób, które chcą wziąć udział w konkursie "Start...
Komunikacja z maturzystami w trakcie rekrutacji odbywa się poprzez internetowe strony rekrutacyjne SGGW (www.sggw.pl w zakładce Rekrutacja), Panel Administracyjny w Systemie Obsługi Kandydatów (SOK) oraz pocztą elektroniczną (adres e-mail kandydata wpisany w SOK).

Dzięki temu kandydaci na każdym etapie całego procesu rekrutacyjnego otrzymują bardzo precyzyjne informacje o jego  przebiegu.

Stanowiska dla maturzystów

Dla kandydatów, którzy nie mają dostępu do internetu uczelnia przygotowała stanowiska komputerowe w Biurze Spraw Studenckich przy ul. Nowoursynowskiej 166. Kandydaci uiszczają tylko jedną opłatę rejestracyjną w wysokości 85 zł, niezależnie od tego ile razy zmienią decyzję co do kierunku na  którym chcą studiować.

Szczegółowe zasady rekrutacji, w tym: terminy, wymagane dokumenty, egzaminy kwalifikujące na określone kierunki, zasady przeliczania ocen maturalnych na punkty SGGW i zasady tworzenia list rankingowych są dostępne na stronie uczelni.

Podstawą przyjęcia kandydatów z "nową maturą" na studia stacjonarne pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie (dotyczy kierunku weterynaria) są wyniki matury z przedmiotów wymaganych na dany kierunek. Wyjątkiem jest kierunek architektura krajobrazu, na którym dodatkową kwalifikacją jest test z rysunku odręcznego.

SGGW to najstarsza i największa uczelnia w Polsce o profilu przyrodniczym. Od pięciu lat  SGGW zdobywa I miejsce w konkursie ACI na "Najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych". SGGW ukończyło dotychczas ponad 120 tys. absolwentów. Łącznie na uczelni studiuje 27 tys. osób.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

17.10.2022 - rusza wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt