Kraków bliżej smart city. Ogólnopolski kongres już 17 listopada

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
16-11-2016,8:35 Aktualizacja: 16-11-2016,9:07
A A A

Nawet 2,17 miliarda euro mogą otrzymać polskie samorządy do 2020 r. na cyfryzację miast. Po środki na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań chce sięgnąć niemal trzy czwarte samorządów. Wśród miast realizujących projekty smart city są m.in. Gdańsk, Legnica i Lublin.

Między innymi na ten temat odbędzie się dyskusja podczas IX edycji kongresu "Smart City - założenia i perspektywy", który 17 listopada odbędzie się w Krakowie.

kongres, Warszawa, SuccessPoint, smart city, zrównoważony rozwój, patronat medialny

Smart city to konieczność. Zwłaszcza w dobie terroryzmu

Zorganizowany 22 marca w Warszawie VI Ogólnopolski Kongres Smart City przebiegał w cieniu zamachów terrorystycznych, do których doszło w Brukseli. Paneliści podkreślali, że idea inteligentnego miasta ma na celu nie tylko...
Kluczowa będzie jednak rozmowa na temat tego, w jakim zakresie województwo małopolskie realizuje koncepcję inteligentnego rozwoju. W czym drzemie największy potencjał miast? W jakim stopniu miasta wykorzystują nowoczesne technologie? Czy zagospodarowanie odpadów komunalnych może obniżyć koszty ciepła i prądu i wpłynąć na jakość życia mieszkańców? Czym jest Smart Grid - jedna z podstaw funkcjonowania smart cities? Co to jest inteligentny rozwój transportu i infrastruktury - jak go wdrożyć?

Ogólnopolski Kongres Smart City jest jedynym w Polsce wydarzeniem o charakterze cyklicznym i regionalnym. Podczas spotkania znani eksperci, oraz decydenci szczebla krajowego poruszą ważne, oraz aktualne dla samorządu i nie tylko kwestie związane ze smart cities. Powyższe wydarzenie to doskonała okazja do pogłębienia swojej wiedzy, wymiany doświadczeń, oraz nawiązania licznych kontaktów biznesowych.

Patronat honorowy nad kongresem sprawuje między innymi Ministerstwo Energii, a także marszałek województwa małopolskiego, wojewoda małopolski, prezydent Krakowa, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Krajowa Agencja Poszanowania Energii oraz Narodowa Agencja Poszanowania Energii.

Miasta powinny być smart. Polska ma wiele do nadrobienia

Na jakich krajach powinniśmy się wzorować, a także jaki wpływ na rozwój polskich miast będą miały inteligentne technologie i rozwiązania infrastrukturalne? Między innymi na te pytania starano się odpowiedzieć podczas pierwszej odsłony...
Tematyka kongresu:
I. Nowe technologie - istotny element dynamicznego rozwoju miast
II. Efektywne wytwarzanie i wykorzystanie energii w aglomeracjach miejskich
III. Zarządzanie zasobami miejskimi - inteligentna infrastruktura miast oraz ekologiczny i zrównoważony transport

Podczas kongresu w Krakowie głos zabiorą:

Jadwiga Emilewicz - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika
Dariusz Szwed - Doradca Prezydenta Słupska ds. Zagranicznych, Przewodniczący Rady Programowej Zielonego Instytutu
Andrzej Guła - Prezes Zarządu, Instytut Ekonomii Środowiska oraz Krakowski Alarm Smogowy
Karol Kaczmarski - Prezes Zarządu, Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Krzysztof Krzysztofiak - Dyrektor Działu Rozwoju, Krakowski Park Technologiczny
Bożena Pietras-Goc - Dyrektor, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji

III Ogólnopolski Kongres Smart - Inteligentne Miasta w Gdańsku

Jak oszczędzać energię i czy miasta z północy Polski wykorzystują nowe technologie do inteligentnego rozwoju transportu oraz infrastruktury, aby polepszyć jakość życia mieszkańców? Między innymi na te pytania będą starali się...
Jacek Woźniak - Zastępca Dyrektora, Wydział Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Krakowa
Piotr Nikiel - Impel Security Polska Sp. z o.o.
Marek Bąkowski - Wiceprezes Zarządu, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
Grzegorz Kubal - Prezes Zarządu, Podkarpacka Izba Gospodarcza
Adam Kruczek - ThinkIt Consulting Sp. z o.o.
dr inż. Piotr Małka - Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddział Krakowski
Norbert Stachura - Comarch S.A.
Andrzej Wiszniewski - Prezes Zarządu, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
Wojciech Cetnarski - Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
Andrzej Guła - Prezes Zarządu, Instytut Ekonomii Środowiska oraz Krakowski Alarm Smogowy
Marek Józefiak -  Koordynator Programu Klimat i Energia, Polska Zielona Sieć
Łukasz Zywar - Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
Agnieszka Damasiewicz - Dyrektor, Wydział Infrastruktury, Małopolski Urząd Wojewódzki
Mgr inż. Grzegorz Dyrkacz  - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Zarządzania Przewozami, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie
Radosław Gądek - Zastępca Komendanta ds. prewencji, Straż Miejska Miasta Krakowa
Marcin Hyła - Prezes Zarządu, Miasta dla Rowerów
Małgorzata Małochleb - Fundacja Otwarty Plan

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
Advertisement