Jesienne ubezpieczenia upraw dostępne są w kilku pakietach

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
23-09-2019,13:10 Aktualizacja: 23-09-2019,13:16
A A A

Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych rozpoczyna jesienny sezon sprzedaży ubezpieczeń upraw rolnych. Są one obowiązkowe, współfinansuje je budżet państwa, a dopłata może sięgać do 65 proc. wartości umowy.

Rolnicy mogą jesienią ubezpieczyć uprawy zbóż ozimych: pszenicę, jęczmień, pszenżyto, żyto oraz rzepak i rzepik, a także wykę ozimą. W niektórych przypadkach możliwe będzie też ubezpieczenie nasadzeń drzew i krzewów owocowych oraz nasadzeń truskawek.

susza rolnicza, ubezpieczenie plonów, adrian zandberg, lewica, ceny żywności

Lewica chce wprowadzenia powszechnych ubezpieczeń od suszy

Adrian Zandberg, lider partii Lewica Razem zapewnia, że lewica chce wprowadzenia powszechnych ubezpieczeń od suszy oraz zasady, że dla małych i średnich gospodarstw, koszt ubezpieczenia plonów będzie pokrywany przez państwo. Na konferencji...

Obowiązkowe ubezpieczenia upraw z dofinansowaniem z budżetu państwa skutecznie zabezpieczają rolników przed stratami związanymi ze zjawiskami pogodowymi.

Warto jednak pamiętać, że po podpisaniu umowy ochronnej obowiązuje 14-dniowa karencja. Z zawarciem polisy zabezpieczającej uprawy nie warto zatem czekać do ostatniej chwili. Ubezpieczenia są dostępne w kilku pakietach:

  • zima podstawowy - obejmujący ujemne skutki przezimowania, wiosenne przymrozki oraz grad
  • zima - obok powyższych ryzyk uwzględnione są także deszcz nawalny, lawiny, obsunięcia się ziemi, huragan i pioruny
  • zima klimat - zawierający powyższe i chroniący także przed skutkami powodzi i suszy

Z roku na rok zainteresowanie rolników ubezpieczeniami rolnymi rośnie. Wpływ na to mają doświadczenia ostatnich lat, które obfitowały w katastrofalne dla upraw zjawiska pogodowe.

ubezpieczenia upraw, ubezpieczenia zwierząt gospodarskich, polisy ubezpieczeniowe

Niewielu rolników ubezpiecza uprawy i zwierzęta. Jak to zmienić?

Tylko kilkanaście procent właścicieli gospodarstw rolnych zawiera umowy ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Podczas debaty w siedzibie Najwyższej Izbie Kontroli rozmawiano jak to zmienić. Dr inż. Joanna Pawłowska-Tyszko i dr inż....

- Ubiegły rok w ubezpieczeniach rolnych był gorący nie tylko ze względu na suszę, której koszty zostały oszacowane na 2,6 mld zł. W tym roku, ponownie szczególnie dotkliwe dla rolników były jej skutki. Staramy się na bieżąco modyfikować ofertę, dostosowując ją do zmieniających się warunków klimatycznych i potrzeb rolników. Systematycznie zwiększamy też dostępność ochrony włączając kolejne placówki Poczty Polskiej - mówi Stanisław Sokołowski, wiceprezes Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych i ekspert ubezpieczeń rolnych.

PTUW oprócz upraw ubezpiecza także zwierzęta gospodarskie. W zakresie ubezpieczenia chronione mogą być bydło, owce, konie, świnie, kozy oraz drób. Dotowana ochrona zwierząt obejmuje skutki huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny oraz uboju z konieczności wskutek wymienionych zdarzeń. Dodatkowo polisa może zostać uzupełniona o ryzyko szkód spowodowanych przez pożar oraz porażenie prądem elektrycznym (z wyjątkiem drobiu).

Dotowana ochrona upraw i zwierząt jest dostępna w ponad 2 tys. placówek Poczty Polskiej w całym kraju.
 

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu