Grupa Azoty inwestuje w nową elektrownię w Puławach

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
06-07-2015,9:40 Aktualizacja: 06-07-2015,10:14
A A A

Grupa Azoty Puławy, Elektrownia Puławy i Bank Gospodarstwa Krajowego podpisały porozumienie w sprawie sfinansowania nowej inwestycji spółki w Puławach. Będzie nią niskoemisyjna i bezodpadowa elektrownia klasy 400 MWe. Wartość inwestycji przekroczy miliard złotych.

- BGK, jeden z filarów programu "Inwestycje Polskie", coraz bardziej widocznie przyczynia się do wzmacniania polskiej gospodarki i powstawania strategicznych dla kraju czy jego regionów inwestycji, jak budowa Elektrowni Puławy. Tworzy platformę rozwojową dla polskich przedsiębiorstw, która przygotowuje je do finansowania projektów z coraz mniejszym udziałem unijnych dotacji, co prawdopodobnie czeka nas w kolejnej unijnej perspektywie finansowej - powiedział Wojciech Kowalczyk, wiceminister skarbu.

Grupa Azoty dostanie wsparcie finansowe na inwestycje

Grupa Azoty podpisała z konsorcjum banków umowę kredytu odnawialnego z przeznaczeniem na finansowanie potrzeb korporacyjnych w tym projektów inwestycyjnych. Dzięki niej Grupa Azoty uzyska 1,5 mld zł, które zamierza przeznaczyć...
Nowa Elektrownia Puławy to jedna z kluczowych inwestycji Grupy Azoty i największy projekt energetyczny realizowany w ostatnim czasie na Lubelszczyźnie.

- Elektrownia będzie najlepszym blokiem tego typu w Polsce. Dołączamy tym samym do topowych firm inwestujących w energię - zaznaczył prezes Elektrowni Puławy Zygmunt Kwiatkowski. - Projekt ma na celu uzyskanie zwiększonej efektywności energetycznej. Elektrownia będzie niskoemisyjna, bezodpadowa, ekologiczna.  Emisja dwutlenku węgla zmniejszy się tym samym o połowę. To świetnie wpisuje się w politykę klimatyczną Unii Europejskiej - dodał Kwiatkowski.

Porozumienie jest kontynuacją długofalowej współpracy pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Grupą Azoty.

W kwietniu br. BGK wraz z konsorcjum banków udzielił finansowania na realizację programu inwestycyjnego zapisanego w strategii Spółki do 2020 roku. Wartość podpisanej umowy wyniosła 1,5 mld zł (łącznie wszystkie banki w konsorcjum).

Natomiast jesienią 2014 r. BGK udzielił należącej do Grupy Azoty spółce Zakłady Azotowe Kędzierzyn kredytu terminowego do kwoty 256 mln zł. Pozyskane środki spółka przeznaczyła na współfinansowanie budowy nowej elektrociepłowni.

W przypadku inwestycji w Puławach Bank Gospodarstwa Krajowego będzie odpowiedzialny za zorganizowanie finansowania w formule "project finance" (finansowanie dla spółki celowej).

Kredytobiorcą będzie Elektrownia Puławy Sp. z o.o., która jest kontrolowana w 100 proc. przez Grupę Azoty Puławy. - Bardzo cieszy nas zaufanie, którym obdarza nas Grupa Azoty, powierzając organizację finansowania kolejnej swojej inwestycji, tak ważnej z punktu widzenia gospodarki - zaznaczył Jacek Szugajew, wiceprezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Grupa Azoty znalazła się w prestiżowym indeksie

4 marca Grupa Azoty została zakwalifikowana do prestiżowego indeksu FTSE Emerging Markets. To efekt półrocznego przeglądu indeksów FTSE. Walory Grupy będą notowane w tym indeksie od 23 marca 2015. – Włączenie walorów...
- Budowa elektrowni w Puławach będzie 56. projektem sektora przemysłowego sfinansowanym przez bank w ramach rządowego programu "Inwestycje polskie". Nasze zaangażowanie w tym programie wynosi już ponad 23 mld zł i systematycznie rośnie - dodał.

Planowana inwestycja będzie niskoemisyjna i bezodpadowa, bo zasilana gazem ziemny, co wpisuje się w politykę klimatyczną Unii Europejskiej. Rozwój energetyki gazowej pozwala na znaczne obniżenie kosztów ponoszonych  z tytułu emisji dwutlenku węgla.

Energetyka oparta na gazie ziemnym jest w Europie coraz popularniejsza, idąc w ślad za postępującą liberalizacją rynku tego surowca.

"Inwestycje Polskie" to zainicjowany przez rząd program, którego celem jest wspieranie szczególnie ważnych dla rozwoju kraju inwestycji, które pozwolą na utrzymanie tempa wzrostu gospodarczego.

Program adresowany jest do przedsiębiorstw oraz samorządów. Bank Gospodarstwa Krajowego i spółka Polskie Inwestycje Rozwojowe zapewniły już finansowanie rentownych projektów infrastrukturalnych na łączną kwotę ponad 23 mld zł. BGK ułatwił przedsiębiorcom z sektora MŚP sięgnięcie po kredyty inwestycyjne i obrotowe o wartości 34 mld zł.

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej