Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o ARiMR

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
17-08-2016,7:50 Aktualizacja: 17-08-2016,8:52
A A A

ARiMR będzie mógł umorzyć bez zgody ministra finansów wierzytelność do 40 tys. zł, a nie 15 tys. zł jak obecnie - zakłada jedna ze zmian przyjętego na posiedzeniu rządu projektu nowelizacji ustawy o ARiMR. Kwota ta została ustalona w 2003 r. i nie była dotąd waloryzowana.

Projekt umożliwi ponadto prezesowi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umarzanie wierzytelności z urzędu w przypadku, gdy nie odzyskano ich w wyniku przeprowadzonego postępowania likwidacyjnego albo upadłościowego.|

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, arimr, system informatyczny arimr

ARiMR będzie modyfikować system informatyczny

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podpisała ze spółką Hewlett Packard Enterprise Polska umowę na utrzymanie i modyfikację systemu informatycznego (SIA) obsługującego wypłacanie dopłat bezpośrednich. Umowa została podpisana 1...

"Będzie to możliwe także, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne" - wyjaśniono w komunikacie CIR.

W myśl projektu ARiMR będzie także mógł odzyskać należności ujęte w księdze dłużników - chodzi o środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu krajowego. Jak czytamy w komunikacie, będzie się to odbywało przez przerwanie biegu terminu przedawnienia do dnia zakończenia postępowania egzekucyjnego.

"Rozwiązanie to powinno przyczynić się do zwiększenia środków publicznych, które powinny zostać zwrócone przez dłużników" - wskazuje CIR.

Projekt nowelizacji umożliwia także dokonywanie potrąceń należności pozostających do odzyskania z funduszy strukturalnych, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub Instrumentu Finansowego Wspierania Rybołówstwa oraz krajowych środków publicznych.
dopłaty bezpośrednie, arimr, wypłata dopłat bezpośrednich, ryszard zarudzki

ARiMR zakończyła wypłatę dopłat bezpośrednich za 2015 rok

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończyła wypłacanie dopłat bezpośrednich za 2015 rok. Do 5 lipca pieniądze dostało 99,5 proc. beneficjentów, czyli 1 mln 348 tys. rolników - poinformował Ryszard Zarudzki,...

"Chodzi o kwoty przeznaczone na wspófinansowanie wydatków realizowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszu Rybackiego lub Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Dzięki tej regulacji możliwe będzie odzyskanie dla budżetu państwa ok. 6,5 mln zł" - tłumaczy CIR w komunikacie.

Nowe regulacje zakładają też zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych kwoty umorzonych wierzytelności Agencji. Kierownictwo powiatowych lub regionalnych oddziałów ARiMR, w przypadku skumulowania zadań, będzie mogło skorzystać z pomocy pracowników zatrudnionych w innym biurze lub oddziale.

"Kierownik biura powiatowego lub dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym nastąpiło skumulowanie zadań, będzie mógł skorzystać z pomocy pracowników zatrudnionych w innym biurze powiatowym lub oddziale regionalnym" - zakłada jedna ze zmian przewidziana w projekcie nowelizacji ustawy o ARiMR.

Jak wyjaśnił w komunikacie CIR, chodzi o jednostki, które realizują analogiczne zadania i nie są w danym momencie obciążone pracą. Rozwiązanie to ma zapewnić efektywniejsze wykorzystanie istniejących zasobów kadrowych ARiMR oraz umożliwić sprawniejsze wykonanie powierzonych jej zadań.

Nowe regulacje mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu