Jakie są bariery rozwoju produkcji mleka w gospodarstwach?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: dr hab. Andrzej Parzonko | Fundusz Promocji Mleka ARR
20-04-2016,23:00 Aktualizacja: 20-04-2016,23:16
A A A

Procesy globalizacji na rynku mleka ciągle postępują. U ich podstaw leżą dwie główne przyczyny: postęp techniczny, który ułatwia komunikację i obniża koszty transportu oraz liberalizacja (na poziomie państw narodowych) w przepływie produktów, usług, kapitału i pracy.

Zjawisko to skłania do przemyśleń i dyskusji nad możliwymi kierunkami zmian w Polsce i innych krajach w perspektywie kolejnych lat.

Istotnym pytaniem, na które ciągle należy próbować odpowiadać, jest to czy polskie gospodarstwa mleczne i mleczarnie będą wstanie funkcjonować i rozwijać się w ramach zachodzących procesów?

stres cieplny, krowy mleczne, rozród, mleko

Krowy w stresie cieplnym produkują mniej mleka

- Krowy produkują mniej mleka, nie zacielają się tak dobrze jak w innych porach roku i jedzą mniej paszy. Czy to nie wystarczający powód do tego, żeby rozmawiać o stresie cieplnym krów? Ten problem dotyczy już naszego kraju i musimy...
Jest to pytanie trudne ze względu na zmienność i złożoność otoczenia w którym funkcjonują wskazane podmioty, niemniej jednak warto poszukiwać na nie odpowiedzi.

W ramach seminarium "Nowoczesna obora - z nami wiesz co pijesz" podjęta zostanie próba odpowiedzi na następujące pytania szczegółowe:

  1. W jakim kierunku przebiegają zmiany w gospodarstwach ukierunkowanych na produkcję mleka w wybranych krajach UE ? (analiza ostatniej dekady);

  2. Jaka jest siła ekonomiczna typowych gospodarstw zajmujących się produkcją mleka w krajach UE, USA i Nowej Zelandii? (badania prowadzone w ramach Międzynarodowej Sieci Gospodarstw Porównawczych - IFCN);

  3. Czy polskie gospodarstwa prowadzące produkcję mleka mają przewagi kosztowe na tle konkurentów z innych krajów UE?

  4. Jakie są szanse i bariery rozwoju produkcji mleka w polskich gospodarstwach na tle wiodących krajów UE?

  5. Jakie działania wspomagające (wspierające potencjał produkcyjny i jego organizację) należy realizować aby sektor mleczarski w Polsce nie podążył drogą sektora żywca wieprzowego?

Organizację dwudniowego seminarium, podczas które zostanie wygłoszony wykład sfinansowano ze środków Funduszu Promocji Mleka Agencji Rynku Rolnego.

Patronat medialny nad wydarzeniem sprawuje miesięcznik "Przedsiębiorca Rolny".

Poleć
Udostępnij
Skomentuj