Sejmowa komisja gospodarki morskiej pozytywnie zaopiniowała propozycje budżetowe na 2024 r.

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
28-12-2023,15:00 Aktualizacja: 28-12-2023,15:01
A A A

Sejmowa komisja gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej pozytywnie zaopiniowała w czwartek rządowe propozycje budżetowe na 2024 r. w zakresie m.in. rybołówstwa, gospodarki morskiej oraz gospodarki wodnej.

Jak przekazał wiceminister rolnictwa Jacek Czerniak podczas czwartkowego posiedzenia komisji gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, na rok 2024 r. dochody z działu rybołówstwo zaplanowano w wysokości 1 mln 692 tys. zł.

Będą podwyżki wynagrodzeń

"Planowane dochody dotyczyć będą głównie opłat pobieranych przez Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego, w tym opłaty za połowy rekreacyjne, opłaty za wydawane dzienniki połowowe i dokumenty sprzedaży" – podał wiceminister. Z kolei wydatki w tej części budżetowej zaplanowano na kwotę 122 mln 163 tys. zł. Jak podał Czerniak, wydatki zostały przeznaczone m.in. na realizację zadań przez Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz finansowanie dwóch programów europejskich: Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze oraz Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa.

sejm, komisja, unieważnienie, przetarg, dzierżawa, terminal zbożowy, zboże, port gdynia

Sejmowa komisja rolnictwa wnioskuje o unieważnianie konkursu ws. dzierżawy terminala zbożowego w Porcie Gdynia

Komisja rolnictwa i rozwoju wsi wzywa prezesa Rady Ministrów do podjęcia działań, prowadzących do unieważnienia postępowania konkursowego w sprawie wydzierżawienia terminala zbożowego w Porcie Gdynia – poinformował przewodniczący...

„Propozycja budżetu różni się od propozycji przygotowanej przed zmianą rządu przede wszystkim w zakresie dodatkowych środków w wysokości 20 proc. na wynagrodzenia” – podkreślił wiceminister.

Zastępca dyrektora departamentu finansowania sfery gospodarczej w Ministerstwie Finansów Wioletta Brudzińska poinformowała, że w części 85 – budżety wojewodów ogółem, w zakresie działu 050 – rybołówstwo i rybactwo dochody nie zostały zaplanowane. "Wydatki natomiast zostały zaplanowane w wysokości 45 mln 172 tys. (...) Wydatki bieżące w kwocie 41 mln 939 tys. zł obejmują głównie wynagrodzenia z pochodnymi (...) oraz pozostałe wydatki bieżące, związane z funkcjonowaniem i działalnością Państwowej Straży Rybackiej" - przekazała.

Miliony na projekty wieloletnie

Wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka poinformował z kolei, że w części 21 - gospodarka morska, wydatki budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich zaplanowano na 1 mld 665 mln 265 tys. zł, co wynosi 161 proc. tego, co było w roku bieżącym. Wśród wydatków Marchewka wymienił m.in.: 642 mln zł na programy wieloletnie, np. budowę i rozbudowę infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu, budowę falochronu osłonowego w porcie w Gdańsku, budowę drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską; 325 mln zł na działania związane z funkcjonowaniem urzędów morskich; blisko 295 mln dla uczelni morskich. Wiceminister infrastruktury zaznaczył, że pracownicy naukowi i administracyjni uczelni morskich otrzymają podwyżki w wysokości 30 proc.

Marchewka dodał, że "planujemy uzyskać dochody w wysokości 221 mln 141 tys. zł, z czego najwyższe wpływy z dochodów, w kwocie ponad 209 mln zł (...) z wpływów z dodatkowych opłat w wysokości 207 mln zł za zajęcie wyłącznej strefy ekonomicznej pod wznoszenie oraz wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń, a także dywidend w wysokości prawie 1 mln 800 tys. zł". Wiceminister zaznaczył, że budżet został zmieniony przede wszystkim w części dotyczącej wynagrodzeń ogólnych dla pracowników uczelni wyższych i pracowników administracji morskiej.

samorząd rolniczy, gospodarka wodna, retencjonowanie wody, woda

Zgromadzone zasoby do wykorzystania w trakcie suszy. Potrzebny plan gospodarki wodnej dla rolnictwa

Podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie przyszłości gospodarki wodnej i opracowanie w tym celu planu krajowej gospodarki wodnej w Polsce oraz powołanie komisji do przygotowania tego dokumentu - postuluje samorząd rolniczy. Wniosek w tej...

Prawie 1,5 mld na Wody Polskie

W zakresie części budżetowej 22 - gospodarka wodna, wydatki zaplanowano na poziomie 1 mld 649 mln 864 tys. zł, co stanowi "wzrost wydatków budżetu państwa o 10,7 proc. w stosunku do ustawy budżetowej z bieżącego roku". Ponad 1 mld 439 mln zł ma być przeznaczone na działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Odnosząc się do finansowania Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wiceminister zaznaczył, że "mówimy o kwocie 111 mln zł, z czego zaplanowane pierwotnie wydatki były planowane na 170 mln zł (...) i to znalazło się w ustawie okołobudżetowej, która została zawetowana". "Jednak planujemy powrócić do tej kwoty, która pozwoli zaspokoić potrzeby IMGW, dlatego że ta kwota, która pojawiła się w związku z zawetowaniem ustawy jest w zupełności niewystarczająca" – podkreślił wiceminister.

Odnosząc się do planu finansowego Wód Polskich, Marchewka poinformował, że przychody zaplanowano na 1 mld 903 mln 172 tys., przy czym mieszczą się tam zarówno dotacje z budżetu państwa jak i przychody z prowadzonej działalności. Koszty z kolei wynoszą 2 mld 590 mln 111 tys. zł, z czego ponad 2 mld 567 mln stanowią koszty funkcjonowania.

Z kolei w zakresie części budżetowej 69 - żegluga śródlądowa, wydatki zaplanowano na poziomie blisko 44 mln zł, tj. o ponad 30 proc. więcej niż w roku bieżącym – podał wiceminister infrastruktury.

Poleć
Udostępnij