Ruszyła państwowa spółka Agro Aplikacje. Czym się zajmie?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
09-01-2023,9:25 Aktualizacja: 09-01-2023,9:29
A A A

Na jakim etapie jest tworzenie spółki celowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie IT? Jakie są dotychczasowe koszty jej utworzenia i kto je pokrył? Na te pytania odpowiedział resort rolnictwa.

Posłowie Dorota Niedziela i Kazimierz Plocke przypomnieli w interpelacji, że w końcówce roku została znowelizowana ustawa o ARiMR, która zakładała powołanie spółki prawa handlowego, obsługującej Agencję w zakresie IT.

rynek owoców i warzyw, uprawa chmielu, Rada Ministrów, programy operacyjne

ARiMR ma wzmocnić nadzór na rynkiem owoców i warzyw

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu. Nowe rozwiązania mają zapewnić bardziej skuteczne i optymalne stosowanie przepisów UE dotyczących zatwierdzania programów...

"Jej jedynym udziałowcem miała być Agencja. Cel spółki to uniezależnienie się ARiMR od podmiotów zewnętrznych. Spółka, zgodnie z założeniami, ma zajmować się nie tylko rozwojem i utrzymaniem systemów zbudowanych dotychczas przez ARiMR, ale także ma wytwarzać oprogramowanie na potrzeby Agencji oraz przejąć systemy zbudowane na potrzeby ARiMR przez zewnętrzne podmioty. Spółka ma docelowo zatrudniać 300 osób, przede wszystkim informatyków, a ostateczny koszt jej utworzenia to kilkaset milionów złotych" - wskazywali parlamentarzyści, zadając ministerstwu pytania o nowy podmiot.

Jak podaje w odpowiedzi resort, aktem założycielskim z 17 października 2022 r., ARiMR utworzyła spółkę pod nazwą Agro Aplikacje Sp. z o.o. Następnie wniosła kapitał zakładowy spółki. Powołano również radę nadzorczą, uzyskano kolejno numer Regon oraz numer NIP. 16 grudnia 2022 r. spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego.

Do 29 grudnia 2022 r. koszty związane z utworzeniem spółki wyniosły: 50.963,89 zł. W tej kwocie mieszczą się takie wydatki - PCC z tytułu założenia spółki: 49.942 zł, opłata od wniosku KRS: 500 zł, opłata od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym: 100 zł, domena internetowa: 93,48 zł, zakup pieczątek: 328,41 zł.

płace w ARMR, Ryszard Bartosik, ARiMR, interpelacje poselskie

Budżet płacowy w ARiMR. Urzędnicy dostaną podwyżki?

O nieco ponad 10 proc. mają wzrosnąć w przyszłym roku środki na wynagrodzenia w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O kwestie podwyżek pensji w Agencji pytali ostatnio posłowie w drodze składanych interpelacji. Jak podkreślali,...

"Dotychczas ARiMR zleciła dwa zamówienia (na łączną kwotę 9.102,00 zł brutto) na oszacowanie wartości rynkowej urządzeń informatycznych i sprzętu biurowego, które zostaną przekazane do powstałej spółki. Przedmiotowe zamówienia zlecone były zgodnie z procedurą zakupów, których wartość zamówienia nie przekracza 130 000 zł netto” - informuje ministerstwo.

Ile środków przewidziano na potrzeby działalności spółki w 2023 roku? W ramach projektu planu finansowego ARiMR na 2023 r., na realizację usługi świadczenia kompleksowej obsługi informatycznej dla ARiMR przez Spółkę Agro Aplikacje Sp. z o.o. Agencja zaplanowała wydatki w kwocie 55 mln zł, z czego 29 mln zł dotyczą utrzymania systemów informatycznych ARiMR.

26 mln stanowi natomiast limit wydatków na realizację ewentualnych zmian w zakresie użytkowanych przez Agencję systemów informatycznych, których wdrożenie uzależnione jest m.in. od zmian legislacyjnych i/lub zaleceń audytorów.

Posłowie zapytali też o to, jakie środki w budżecie ARiMR przewidziano na zewnętrzne usługi IT w 2023 roku.

"W projekcie planu finansowego ARiMR na 2023 r. Agencja przewidziała wydatki w kwocie 169,8 mln zł na zapewnienie zewnętrznych usług utrzymania systemów informatycznych ARiMR, w tym 29 mln zł na utrzymanie systemów informatycznych ARiMR przez spółkę Agro Aplikacje Sp. z o.o." - przekazuje resort.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu