Projekty "wodne" z PROW zagrożone? Samorządy gotowe przejąć środki m.in. na drogi

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
17-01-2023,9:20 Aktualizacja: 17-01-2023,9:24
A A A

Zarząd Związku Województw Rzeczpospolitej Polskiej z niepokojem obserwuje stan przygotowania projektów planowanych do realizacji przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w ramach "Zarządzania zasobami wodnymi" PROW 2014-2020.

W stanowisku przywołuje dane zaprezentowane na posiedzeniu komisji ds. rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa przez przedstawiciela Wód Polskich. Miało z nich wynikać, że w ramach takich operacji do dofinansowania do ministerstwa rolnictwa zostało zgłoszonych 196 projektów.

Wody Polskie, zalane pola i gospodarstwa, zniszczony dobytek rolników

Widzisz zagrożenie dla pól i gospodarstwa? Wody Polskie uruchomiły specjalny telefon

Widzisz zagrożenie? Zgłoś je na całodobowy numer dyżurny - apeluje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w kontekście - na przykład - ewentualnych podtopień i zalań. Wielu rolników ma grunty, a także zagrody na ternach nadrzecznych lub w...

Natomiast tylko 20 z nich jest już wyposażonych w dokumentację techniczną i gotowych do realizacji. Pozostałych 176 nie posiada dokumentacji i odpowiednich zezwoleń i miałyby być gotowe do realizacji w grudniu 2023 roku.

"Biorąc pod uwagę dotychczasowe działania PGW Wody Polskie w tym zakresie, wskazany termin wydaje się nierealny do dotrzymania, a przede wszystkim budzi duże obawy co do możliwości zakontraktowania robót, ich realizacji i zakończenia przyjętych do dofinansowania projektów do 30 czerwca 2025 r." - wskazał ZW RP.

Co prawda - jak zauważył Związek - podjęto działania mające na celu uwzględnienie gmin wśród beneficjentów działania, ale konkursy z udziałem samorządów miałyby się odbyć dopiero po zakończeniu kontraktacji środków z PGW Wody Polskie. Dlatego w ocenie samorządów wojewódzkich realizacja założeń nie będzie możliwa.

W związku z tym Zarząd ZW RP zaapelował do ministra rolnictwa o pilne przeprowadzenie dogłębnej analizy możliwości realizacji operacji zgłaszanych przez PGW Wody Polskie w ramach "Zarządzania zasobami wodnymi" i podjęcie natychmiastowych działań mogących przyczynić się do absorpcji środków lub ich realokacji na inne działania w ramach PROW 2014-2020.

"Samorządy województw nadal potwierdzają gotowość przyjęcia i szybkiej kontraktacji dodatkowych środków na realizację operacji wodno-kanalizacyjnych oraz drogowych zgłoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach przeprowadzonych już naborów, dla których brakuje środków finansowych" - podkreślił Związek.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu