Ministrowie: ziemia to nie towar i trzeba jej bronić

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
05-06-2017,11:50 Aktualizacja: 05-06-2017,12:05
A A A

Państwa członkowskie UE powinny móc samodzielnie kształtować zasady obrotu ziemią rolną - uważają ministrowie rolnictwa Grupy Wyszehradzkiej oraz Rumunii, Słowenii i Bułgarii.

W podwarszawskim Nadarzynie odbyło się dwudniowe spotkanie ministrów rolnictwa z Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii, Słowenii i Bułgarii. Na zakończenie podpisano deklarację w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) po 2020 roku.

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, obrót ziemią, sprzedaż ziemi, dzierżawa ziemi, ministerstwo rolnictwa, sprzedaż

Ustawa ograniczająca obrót ziemią utrudnia życie spółkom

Ograniczenie obrotu ziemią rolną okazało się jednym z istotniejszych czynników wpływających na obniżenie pozycji Polski w tegorocznym Indeksie Wolności Gospodarczej The Heritage Foundation i "The Wall Street Journal". Ustawa o...

- Udało nam się uzgodnić większość stanowisk - zapewnił Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa. Jednym z najważniejszych punktów dwudniowego spotkania była kwestia dotycząca obrotu ziemią rolną w UE.

- W konkluzjach zapisaliśmy, że jest to duży problem. Państwa powinny mieć możliwość kształtowania zasad obrotu ziemią, tak aby służyła ona przede wszystkim narodowym interesom, aby przeciwdziałać spekulacji (…) Swobodny przepływ kapitału nie może dotyczyć ziemi, bo jest to dobro niepowtarzalne, powinno służyć produkcji rolniczej, realizowanej przez rolników indywidualnych - mówił szef resortu.

W podobnym tonie wypowiedzieli się też przedstawiciele Bułgarii, Rumunii, Słowacji czy Węgier.

Cwetan Dimitrow, zastępca ministra rolnictwa, żywności i leśnictwa Bułgarii podkreślił, że ziemia rolna nie jest towarem, lecz "stanowi zasób strategiczny i każdy kraj powinien go chronić".

anr, przekazywanie ziemi, ziemia za darmo, samorządy, Witold Strobel, lasy państwowe

Samorządy najczęściej dostają za darmo ziemię

Przez 25 lat funkcjonowania Agencja Nieruchomości Rolnych przekazała nieodpłatnie ponad 363 tysiące hektarów gruntów. W minionym roku za darmo oddano 2100 hektarów. ANR realizując swoje ustawowe zadania może nieodpłatnie...

Z kolei Alexander Potor, sekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa Rumunii wskazał, że to szczególnie młodzi rolnicy powinni mieć dostęp do ziemi rolnej. Dodał, że należy też skutecznie walczyć ze spekulacyjnym obrotem ziemią.

- Grunt jest bogactwem naturalnym, gruntu nie da się przenieść, to nie są towary - wskazała natomiast Gabriela Mateczna, szefowa słowackiego resortu rolnictwa.  

W deklaracji podsumowującej dwudniowe spotkanie ministrowie odnieśli się też do kształtu polityki rolnej w UE po 2020 r. Politycy w deklaracji podkreślają, że "WPR jest kompleksową, w pełni wspólnotową polityką UE, która stanowi jeden z fundamentów Unii Europejskiej (...) WPR promuje równe warunki konkurencji dla producentów rolnych na jednolitym rynku, przyczyniając się do przewidywalności i stabilności warunków prowadzenia działalności rolniczej.

"WPR także w przyszłości powinna zapewniać społeczeństwu UE żywność wysokiej jakości, gwarantować bezpieczeństwo żywnościowe, przyczyniając się także do realizacji celów zrównoważonego rozwoju i celów w zakresie energii odnawialnej" - czytamy w deklaracji.

ministerstwo rolnictwa, wspólna polityka rolna, wpr, dopłaty bezpośrednie, rząd

Rząd zatwierdził nasze priorytety WPR po 2020 roku

Rada Ministrów przyjęła dokument "Wspólna polityka rolna po 2020 roku - polskie priorytety". W dokumencie zaprezentowano polski punkt widzenia na przyszłość unijnej polityki rolnej. Dokument został przedłożony przez ministra...

Jurgiel tłumaczył, że uczestnicy spotkania zgadzają się, iż przyszła unijna polityka rolna powinna być zmodyfikowana, ale jednocześnie powinna opierać się na obecnych rozwiązaniach m.in. dotyczących dwóch filarów - dopłat bezpośrednich dla rolników oraz programu wspierania obszarów wiejskich.

Jak czytamy w deklaracji podpisanej przez wszystkich uczestników spotkania, opowiadają się oni "za silną dwufilarową WPR, skoncentrowaną na konkurencyjności i dochodowości rolnictwa UE, której budżet powinien odzwierciedlać dużą europejską wartość dodaną tej polityki, na którą składa się zarówno jednolity rynek artykułów rolno-spożywczych oraz korzyści społeczne (...) Utrzymanie właściwego wspólnotowego budżetu WPR, na podobnym do obecnego poziomie, jest warunkiem jej skuteczności w realizacji celów wspólnotowych".

Minister Jurgiel dodał też, że obecnie stosowane instrumenty rynkowe powinny być bardziej skuteczne. Wskazał, że lepsza powinna być też pomoc ze strony Komisji Europejskiej w przypadku wystąpienia zjawisk kryzysowych w rolnictwie (np. ASF). Minister wyjaśnił, że chodzi o szybsze wypłacanie takich środków.

Ministrowie rolnictwa we wspólnej deklaracji zaapelowali ponadto do Komisji Europejskiej, by na poziomie unijnym niezwłocznie uregulowała kwestie dotyczące przeciwdziałania nieuczciwym praktykom w łańcuchu dostaw. 
 

Poleć
Udostępnij