Małopolska chce więcej środków z PROW na lata 2014-2020

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (bea) | redakcja@agropolska.pl
22-05-2015,15:40 Aktualizacja: 22-05-2015,15:45
A A A

Władze Małopolski nie zgadzają się z proponowanym przez resort rolnictwa przydziałem środków dla regionu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Argumentują, że województwo miałoby dostać o ponad połowę mniej pieniędzy niż w poprzednim programie.

Wicemarszałek Wojciech Kozak poinformował PAP w piątek, że obecne propozycja zakłada dla Małopolski około 400 mln zł z PROW na lata 2014-2020, tymczasem w poprzedniej perspektywie finansowej UE region rozdysponował ponad 900 mln zł z tego programu.

"Myśmy wysłali wręcz protest, że z tymi nowymi warunkami się nie zgadzamy" - powiedział Kozak, który w czwartek rozmawiał w tej sprawie z ministrem rolnictwa.

Przypomniał, że w poprzednim programie Małopolska także początkowo miała otrzymać mniej środków z PROW, ale po swoim wystąpieniu w ostatnim etapie negocjacji otrzymała dodatkowe 50 mln euro. "Idąc tym śladem sądzę, że w takiej sytuacji będzie podobna relacja" - ocenił.

Jak mówił wicemarszałek, pieniądze z PROW są wielkim wsparciem dla obszarów wiejskich w Małopolsce. Wykorzystywane są do realizacji różnorodnych przedsięwzięć, od budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków przez renowację centrów wsi, po wsparcie dla stowarzyszeń kulturalnych i kół gospodyń wiejskich.

Zgodnie z planami zarządu województwa, najwięcej, bo prawie 60 proc. środków z PROW na lata 2014-2020 zostanie przeznaczonych na realizację działań dotyczących wsparcia gospodarstw rolnych i producentów. Ok. 30 proc. pieniędzy będzie przekazane na ochronę środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu.

Wicemarszałek Stanisław Sorys przypomniał, że Małopolska, jako jedno z niewielu województw, wykorzystała wszystkie środki, które otrzymała w ramach PROW na lata 2007-2013. "To pokazuje jak aktywne są w Małopolsce środowiska, którym zależy na rozwoju wsi: samorząd wojewódzki i samorządy lokalne, jednostki samorządu terytorialnego, Lokalne Grupy Działania oraz sami rolnicy i ich związki" - zaznaczył.

W poprzedniej perspektywie woj. małopolskie dysponowało 231 mln euro z PROW. Ponad połowa z tych środków – mówił Sorys – została wykorzystana na ochronę środowiska. Fundusze unijne pozwoliły także na tworzenie infrastruktury publicznej i sportowo-rekreacyjnej oraz funkcjonowanie Lokalnych Grup Działania.

Łączna pula pieniędzy publicznych przeznaczonych na realizację PROW w latach 2014-2020 w Polsce to ok. 13,5 mld euro. Dla porównania - z PROW w latach 2007-2013 Polska dysponowała budżetem w wysokości 17,3 mld euro.

W perspektywie finansowej 2014-2020, w ramach PROW, samorządy województw będą odpowiedzialne za podział środków w ramach takich działań jak scalanie gruntów, inwestycje związane z tworzeniem wszystkich rodzajów małej infrastruktury (np. wodociągi i kanalizacje), działania zmierzające do ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz zapewnienie mieszkańcom obszarów wiejskich podstawowych usług (np. budowa obiektów kulturalnych, targowisk itd.).

Tak jak i w ubiegłej perspektywie samorząd województwa wdrażał będzie także oś LEADER, czyli projekty realizowane w oparciu o lokalne strategie rozwoju.

 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
KONGRES EKMA 2021