Grunty trafią do banku ziemi. A później powstaną mieszkania

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
06-07-2017,9:30 Aktualizacja: 06-07-2017,9:50
A A A

Powołanie Krajowego Zasobu Nieruchomości, który ma pełnić funkcję tzw. banku ziemi, gromadzącego grunty na rzecz programu Mieszkanie plus, przewiduje projekt ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości (KZN).

Projekt został przedłożony przez ministra infrastruktury i budownictwa. To kluczowa ustawa dla realizacji Narodowego Programu Mieszkaniowego, w skład którego wchodzi program Mieszkanie plus.

program mdm, mieszkanie dla młodych, krzysztof smoliński, Bank Gospodarstwa Krajowego

Więcej rodzin będzie stać na mieszkanie w programie MdM

Projekt nowelizacji dotyczący MdM pozwoli wykorzystać 60 mln zł przewidzianych na ten program w 2017 r. w budżecie, co pomoże w zakupie mieszkań ok. 4 tys. rodzin - powiedział Kazimierz Smoliński, wiceminister infrastruktury i budownictwa. Polityk...

"Realizujemy cele Narodowego Programu Mieszkaniowego. Cieszę się, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który umożliwi powstanie zasobu nieruchomości na potrzeby programu Mieszkanie plus" – powiedział, cytowany w komunikacie, minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

- Zgodnie z ustawą, KZN będzie gromadził nieruchomości należące do Skarbu Państwa i gospodarował nimi w taki sposób, aby zwiększyć podaż gruntów na potrzeby budownictwa mieszkaniowego - powiedział Szymon Huptyś, rzecznik Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Jak poinformowało biuro prasowe MIB, "KZN będzie również realizował wiele innych zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami oraz ochroną praw najemców wskazanych w projekcie ustawy.

Huptyś zaznaczył, że KZN będzie przekazywał nieruchomości na rynek, w drodze przetargu. Jego zadaniem będzie nie tylko gospodarowanie nieruchomościami, ale także "nadzorowanie najmu, a w szczególności wysokości czynszów, tak aby opłaty ponoszone przez najemców nie przekraczały wysokości określonych w obowiązujących przepisach.

KZN ma również "kontrolować spełnianie warunków, dotyczących powierzchni mieszkań przeznaczonych na wynajem w danej inwestycji, wysokość opłat eksploatacyjnych czy warunki zawierania i wypowiadania umów najmu".

- Zgodnie z projektem ustawy, KZN będzie mógł otrzymywać dotacje z budżetu państwa. Powinien jednak finansować swoją działalność z gospodarowania nieruchomościami. Ma prowadzić samodzielną gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego. Będzie mógł zaciągać kredyty i pożyczki - poinformował na koniec Huptyś.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj