Czy "Moja woda" wróci? Resort odpowiada

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
05-05-2022,12:10 Aktualizacja: 05-05-2022,12:26
A A A

Ministerstwo Klimatu i Środowiska odpowiedziało na pytanie, czy program "Moja Woda" zostanie ponownie uruchomiony, np. w tym roku. Podało też liczby dotyczące jego dotychczasowych edycji.

Rządowy, priorytetowy program przewidujący dotacje na tworzenie instalacji służących do gromadzenia i wykorzystywania wód opadowych oraz roztopowych na prywatnych posesjach został uruchomiony w czerwcu 2020 r.

Wody Polskie, prawo wodne, retencja wody w gospodarstwach

Wody Polskie o zmianach dla rolników. Staw jak 5 basenów olimpijskich

Przebudowa systemów melioracyjnych bez zbędnych formalności, a także możliwość wykonania stawów retencyjnych o wielkości 5 basenów olimpijskich jedynie na zgłoszenie - to najważniejsze w ocenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego...

W jego ramach Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udostępnia środki wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które refundują koszty inwestycji gospodarstwom.

Okres wdrażania programu został określony na lata 2020-2024 lub do wyczerpania budżetu danego naboru. W pierwszej edycji programu alokacja środków wyniosła 110 mln 200 tys. zł, natomiast w drugiej wzrosła do 236 mln 200 tys. zł. Czy będą kolejne odsłony "Mojej wody"?

"Wypracowany przez NFOŚiGW, w kooperacji z WFOŚiGW, mechanizm wsparcia w ramach programu priorytetowego ‘Moja Woda’ cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Dotychczasowy budżet programu został w pełni wykorzystany. Wychodząc naprzeciw zgłaszanym potrzebom, trwa ocena możliwości uruchomienia kolejnej edycji programu oraz identyfikacja środków możliwych do wykorzystania do jego dalszego finansowania" - poinformowała w odpowiedzi na interpelację poselską Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.

Przekazała ponadto, że w ramach dwóch naborów wniosków o wsparcie z "Mojej Wody", trwających łącznie 9 miesięcy, do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej wpłynęło prawie 53,5 tys. wniosków. Według stanu na końcówkę kwietnia zrealizowano już ponad 19 tys. instalacji służących zagospodarowaniu wody opadowej.
 

Poleć
Udostępnij