Bobrów ma być mniej. W stolicy łączą siły

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
18-06-2016,9:30 Aktualizacja: 18-06-2016,9:34
A A A
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i Polski Związek Łowiecki mają zawrzeć porozumienie w sprawie ograniczania liczebności bobra europejskiego.
 
Gryzonie te mocno dają się w znaki rolnikom. Budowane przez nich tamy blokują swobodny przepływ wód w rzeczkach czy rowach i przyczyniają się tym samym do zalewisk na jednych polach oraz do wysuszania drugich.
 
Jesienią 2014 roku weszło w życie rozporządzenie ministra środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, w myśl którego bóbr został uznany za zwierzę objęte częściową ochroną, które można odławiać. 

bóbr, działalność bobrów, warma i mazury, powiat szczycieński

Opłaty za bobry zgodne z prawem

Opłata w wysokości 82 zł nie jest wymagana za zezwolenie na działania związane z płoszeniem i miejscowym ograniczeniem populacji gatunków zwierząt nieobjętych odszkodowaniem ze Skarbu Państwa. Za bobra więc płacić trzeba. Na problem...
Regionalni dyrektorzy ochrony środowiska mogą więc wydawać zezwolenie na pozyskiwanie tego gatunku, pod warunkiem że nie wpłynie to na całą populację. Jeśli zatem bóbr daje się mocno we znaki gospodarzom i nie tylko możliwe jest wydawanie zezwoleń na m.in. zabijanie osobników, przenoszenie ich w inne miejsca, niszczenie tam i nor. 
 
Jeśli dodać do tego, iż zgodnie z ustawą o ochronie przyrody Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez bobry, wydawać by się mogło, że obecne uregulowania prawne zabezpieczają interesy rolników. Gospodarze jednak boleśnie na co dzień przekonują się o niskiej efektywności prawnych instrumentów.
 
Co ważne, dostrzeżono to wreszcie także "na górze". Potrzebę wprowadzenia zmian akcentuje kierownictwo ministerstwa rolnictwa. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska poinformowała, że planuje z Zarządem Głównym Polskiego Związku Łowieckiego zawarcie "Porozumienia w sprawie wprowadzenia do stosowania instrukcji określającej reguły postępowania przy ograniczeniu liczebności populacji bobra europejskiego Castor fiber na terenach obwodów łowieckich".

RDOŚ, Białystok, bobry, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, odszkodowanie

Po suchym roku, mniejsze wypłaty za szkody bobrowe

2,1 mln zł - o 900 tys. zł mniej niż przed rokiem - wypłaciła rolnikom i gospodarstwom rybackim w 2015 r. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku. To odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry. Szkód było mniej, bo był...
Współpraca miałaby na celu kontrolę populacji bobra na terenach obwodów dzierżawionych przez koła łowieckie. Zgodnie z projektem instrukcji, regionalni dyrektorzy ochrony środowiska wydawać mają zarządzenia na podstawie art. 56a ustawy o ochronie przyrody dotyczące pozyskania, a przez to ograniczenia populacji bobrów, obejmujące swoim zasięgiem tereny obwodów łowieckich, wchodzących w skład poszczególnych Zarządów Okręgowych PZŁ. 
 
Wstępna propozycja zakłada, iż kołu łowieckiemu, na terenie którego dokonano odstrzału, wypłacany będzie ekwiwalent za poniesione koszty. 
 
Redukcja populacji przede wszystkim dotyczyć ma obszarów, w których szkody powodowane przez bobry są najbardziej dotkliwe - m.in. tam gdzie zwierzęta uszkadzają wały przeciwpowodziowe czy urządzenia melioracyjne, co z jednej strony ma zapewnić większe bezpieczeństwo obywateli i ich dobytku, a z drugiej zwiększyć akceptację ochrony tego gatunku.
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu