URE podał terminy kolejnych aukcji. Najbliższa już we wrześniu

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (adp) | redakcja@agropolska.pl
25-08-2017,8:30 Aktualizacja: 25-08-2017,9:07
A A A

Na przełomie września i października zostaną zorganizowane kolejne aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii - ogłosił prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Aukcje odbędą się 28 września, 2 października, 4 października i 6 października. Podobnie jak poprzednie konkursy, będą prowadzone za pośrednictwem Internetowej Platformy Aukcyjnej, na której zainteresowani producenci mogą zakładać swoje konta i rejestrować instalacje, dla których zamierzają składać oferty.

ustawa o oze, odnawialne źródła energii w Polsce, energa, Enea, PGE, Tauron

Energa najbardziej zyska na nowelizacji ustawy o OZE

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii będzie korzystna dla notowanych na giełdzie dostawców energii zależnych od Skarbu Państwa, w tym najbardziej dla Energi - podała agencja ratingowa Moody's. "Nowelizacja...

W aukcjach mogą wziąć udział wytwórcy energii elektrycznej, którzy złożyli deklarację o przystąpieniu do aukcji, wykorzystujący do jej wytwarzania:

  • instalacje istniejące o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, spełniające kryterium stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej powyżej 3504 MWh/MW/rok (w szczególności: biogazownie inne niż rolnicze, jednostki wykorzystujące biomasę oraz niektóre elektrownie wodne),
  • instalacje istniejące o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, spełniające kryterium stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej powyżej 3504 MWh/MW/rok (w szczególności: biogazownie inne niż rolnicze, jednostki wykorzystujące biomasę oraz niektóre elektrownie wodne),
  • instalacje istniejące o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW wykorzystujące wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej,
  • instalacje istniejące o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW wykorzystujące wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej.
    instalacje fotowoltaiczne, fotowoltaika, energia słoneczna, oze, panele fotowoltaiczne, odnawialne źródła energii

    Gminy dostaną pieniądze na odnawialne źródła energii

    Dzięki wsparciu ze środków unijnych do końca 2018 roku na terenie mazowieckich gmin Załuski, Kuczbork-Osada, Gozdowo, Zawidz, Rościeszewo i Mała Wieś zostaną zamontowane systemy energii odnawialnej. Powstaną 104 instalacje do pozyskiwania...

W jednej aukcji wytwórca może wystawić więcej niż jedną ofertę, jeśli oferty dotyczą różnych instalacji OZE. W przypadku, gdy w sesji zostaną złożone mniej niż trzy oferty, spełniające wymagania ustawy OZE, nie zostanie ona przeprowadzona.

Aukcję wygrają uczestnicy, którzy zaoferują najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej aż do wyczerpania ilości lub wartości energii przeznaczonej do sprzedaży. W przypadku, gdy kilku wytwórców zaoferuje taką samą cenę, wówczas ich oferty będą szeregowane według kolejności wysyłki, przy czym w przypadku modyfikacji oferty, zadecyduje data i godzina ostatniej modyfikacji.

Do tej pory URE zorganizował już aukcje energii w grudniu 2016 r. oraz ostatnio 29 i 30 czerwca. W dwóch tegorocznych konkursach wygrały kolejno 352 i 44 oferty. W pierwszym sprzedano 99,91 proc. wystawionej ilości energii, czyli 4 725 tys. MWh oraz 80,63 proc. jej wartości (maksymalnie było to 2 182 908 687 zł).

Minimalna cena sprzedaży energii wyniosła 195 zł/MWh, natomiast najwyższa 398,87 zł/MWh. W drugiej wystawiono 1 484 764 MWh energii o maksymalnej wartości 631 329 732 zł sprzedając 21,04 proc. energii i osiągając 18,36 proc. maksymalnej wartości. Minimalna cena sprzedanej energii wyniosła 290 zł/MWh, a maksymalna - 474 zł/MWh.

Poleć
Udostępnij
Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama