Jest porozumienie na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
24-11-2021,13:00 Aktualizacja: 24-11-2021,13:05
A A A

Przedstawiciele administracji, instytucji badawczych, finansowych, przemysłu i biznesu podpisali porozumienie na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu. Głównym celem jest wykorzystanie polskiego potencjału w tym obszarze.

Sygnatariuszami porozumienia są ministrowie klimatu, rolnictwa, aktywów, funduszy i polityki regionalnej, edukacji oraz rozwoju i technologii, NCBiR, NFOŚ, organizacje z sektora, instytucje finansowe, placówki naukowe, przemysł, organizacje biznesu.

biometan, biogaz, biogaz rolniczy, michał kurtyka, OZE

Biometan ze wsparciem. Jest projekt ustawy

Do wykazu prac Rady Ministrów trafił projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii przygotowany w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Przewiduje wprowadzenie definicji biometanu i określenie zasad prowadzenia działalności...

Deklarują w porozumieniu współpracę na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu w Polsce, wspierania maksymalizacji local content oraz promocji eksportu towarów i usług firm z lokalnego łańcucha dostaw na rynkach zagranicznych.

Anna Moskwa, minister klimatu zauważyła, że w świetle obecnych wydarzeń w świecie energii, źródła dające niezależność i samowystarczalność są wyjątkowo ważne, a biogaz i biometan takimi źródłami są. Jak mówiła, mamy już w Polsce 300 biogazowni, ale bardzo jesteśmy zainteresowani tym co się rodzi w obszarze innowacji, by je promować, rozwijać, a nawet i eksportować.

Grzegorz Puda, minister funduszy i polityki regionalnej wyraził opinię, że produkcja biogazu i biometanu to jedno z kluczowych wyzwań w dłuższej perspektywie. To z pewnością jeden z elementów bezpieczeństwa energetycznego, pozyskiwanie energii w sposób zdecentralizowany uniezależnia od źródeł zagranicznych.

rozwiązania oze dla wsi, Henryk Kowalczyk, energia wiatrowa, fotowoltaika, biogazownie

Specjalny zespół pracuje nad rozwiązaniami OZE dla wsi

Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa poinformował, że specjalny zespół powołany przez ministerstwa rolnictwa i klimatu pracuje nad rozwiązaniami energetycznymi z obszaru OZE dla wsi. Chodzi o program przewidujący użycie różnych...

Z kolei Anna Gembicka, wiceminister rolnictwa przypomniała, że to na obszarach wiejskich występuje największy potencjał źródeł odnawialnych, a z drugiej strony są one najbardziej zagrożone ubóstwem energetycznym. - Dlatego w OZE widzimy środek poprawy sytuacji i dalszego rozwoju, np. sektora przetwórczego. Ze strony resortu rolnictwa deklarujemy wsparcie rozwoju biogazowni rolniczych z poszanowaniem środowiska - zapewniła.

Ireneusz Zyska, pełnomocnik rząd ds. OZE odczytał list premiera Mateusza Morawieckiego, który przypomniał w nim, że to już trzecie porozumienie sektorowe - po offshore i wodorze, które administracja rządowa zawiera z interesariuszami nowych sektorów gospodarki.

Rozwój sektora jest ważnym narzędziem do realizacji jednego ze strategicznych celów rządu - utrzymania konkurencyjności produkcji rolnej i przetwórstwa żywności. Szef rządu ocenił, że rozwój biogazowni zaktywizuje gospodarczo polską wieś, i m.in. zapewni dodatkowe źródła dochodów. Jego zdaniem, sektor może z najbliższych latach uruchomić inwestycje rzędu 10 mld zł.

Według szacunków branży, Polska ma duży potencjał w postaci 120-150 mln ton odpadów rocznie do zagospodarowania przez biogazownie. Przekłada się to 12-15 mld m sześc. biogazu, co odpowiada 8 mld m sześc. gazu ziemnego.

W Polityce energetycznej Polski do 2040 r. zakłada się, że w 2030 r. sieci gazowe osiągną gotowość do transportu do 10 proc. tzw. gazów zdekarbonizowanych, przede wszystkim biometanu.
 

Poleć
Udostępnij
Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu