Gminy sporo tracą i apelują o złagodzenie zapisów ustawy

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
06-02-2020,13:10 Aktualizacja: 06-02-2020,13:17
A A A

Związek Gmin Wiejskich RP, Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej oraz Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej apelują do rządu o zmianę tzw. ustawy odległościowej i zniesienie zakazu budowy turbin wiatrowych w określonej odległości od zabudowań.

Jak wskazują sygnatariusze apelu, wprowadzona ustawą z 2016 r. tzw. reguła 10H, czyli wymóg zachowania minimalnej odległości elektrowni wiatrowych od zabudowy i wybranych form ochrony przyrody wywołała faktyczną blokadę inwestycyjną.

turbiny wiatrowe, Ireneusz Zyska, cel OZE na 2020 rok, odnawialne źródła energii

Turbiny bliżej domów? Wiele zależy od lokalnych społeczności

Ireneusz Zyska, pełnomocnik rządu ds. OZE mówi, że rozważana jest liberalizacja tzw. ustawy odległościowej. Obowiązujące przepisy zakazują budowy turbin wiatrowych w odległości od zabudowań mniejszej niż 10-krotność ich wysokości. W sprawie...

"Tempo przyrostu nowych mocy spadło kilkudziesięciokrotnie, (...) co obrazuje realną i całkowitą blokadę inwestycyjną dla nowych projektów opartych na nowoczesnych turbinach" - brzmi apel.

Wśród innych problemów, wywołanych regułą 10H, sygnatariusze wymieniają wstrzymanie prac planistycznych w gminach, zwiększenie kosztów planowania przestrzennego czy utracone korzyści finansowe i infrastrukturalne dla gmin.

Zgłaszanymi w apelu postulatami legislacyjnymi są m.in. możliwość odstąpienia od zasady 10H, o ile miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza mniejszą odległość.

W apelu przypomina się również o opracowaniu przez sektor energetyki wiatrowej, wspólnie z organizacjami samorządowymi i reprezentacją sektora bankowego Kodeksu Dobrych Praktyk, który zawiera szereg praktycznych narzędzi dla samorządowców, pozwalających na optymalne dla lokalnych mieszkańców rozwiązania w zakresie skali i rodzaju aktywności inwestora w gminie.

aukcje oze, odnawialne źródła energii, Urząd Regulacji Energetyki, Tomasz Dąbrowski, udział energii z oze

Polska zrealizuje unijny cel OZE. Resort nie widzi zagrożeń

- Dotychczasowy udział energii odnawialnej w zużyciu finalnym oraz aukcje OZE pozwalają twierdzić, że zrealizujemy unijny 15-proc. cel OZE na 2020 rok - ocenił Tomasz Dąbrowski, wiceminister aktywów państwowych. Do realizacji do 2020 roku...

"Bliska współpraca samorządu i mieszkańców gmin z inwestorami w duchu rekomendacji Kodeksu ma na celu zagwarantowanie, by każda nowa inwestycja wiatrowa cieszyła się aktywnością lokalnej społeczności i działała na jej korzyść" - podkreślają sygnatariusze.

Przypominają także, że potencjał lądowych farm wiatrowych w Polsce szacuje się na 22 GW do 2030 r., a jego wykorzystanie w szczególności uzasadniają niezwykle atrakcyjne ceny energii, zakontraktowane w aukcjach, które dowodzą, że elektrownie wiatrowe są najtańszą technologią produkcji energii elektrycznej w Polsce.

Pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska mówił ostatnio, że liberalizacja tzw. ustawy odległościowej jest rozważana, ale w tej sprawie należy być bardzo ostrożnym, bo - jak wskazał - istota tzw. zasady 10H wzięła się z protestów społecznych.

Z kolei wiceminister rozwoju Krzysztof Mazur wskazywał niedawno, że w toczących się dyskusjach wokół ustawy odległościowej jesteśmy zwolennikami uelastycznienia pewnych zasad.

Precyzował, że chodziłoby np. o przekazanie pewnych decyzji samorządowi w porozumieniu ze społecznością lokalną.
 

Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE

 

Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama