Pracodawcy chcą niższego opodatkowania elektrowni wiatrowych

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: k.perkowska | perkowska@apra.pl
18-04-2016,12:10 Aktualizacja: 18-04-2016,12:06
A A A

Przyjęcie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych może doprowadzić do upadku znacznej części firm z sektora energii odnawialnej oraz utraty zaufania do polskiego rynku w oczach wielu krajowych i międzynarodowych inwestorów - uważa Rada OZE przy Konfederacji Lewiatan.

Zmiany dotyczące realizacji i wsparcia projektów wiatrowych (istniejących czy w trakcie uzyskania pozwolenia na budowę) nie mogą dyskryminować tego sektora polskiej gospodarki oraz powinny chronić prawa nabyte.

Dlatego pracodawcy proponują wprowadzenie do projektu kilku zmian:

- doprecyzowanie, poprzez odpowiedni zapis w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, że do podstawy opodatkowania elektrowni wiatrowych nie są wliczane elementy techniczne,

OZE, energia wiatrowa, ustawa wiatrakowa, MSZ, Sejm, posłowie

Protest w obronie wiatraków i tysięcy miejsc pracy

Energetyka wiatrowa to tysiące miejsc pracy. Rząd chce, żebyśmy wylądowali na bruku - mówili uczestnicy protestu, który odbył się dziś przed Sejmem. 1,5 tys. osób zamanifestowało swój sprzeciw wobec przygotowanego przez...

- zmniejszenie maksymalnej stawki za czynności Urzędu Dozoru Technicznego do 0,1 proc.,

- stworzenie możliwości zmieniania pozwoleń na budowę na elektrownie wiatrowe wydanych przed dniem wejścia w życie ustawy oraz wydanych na podstawie art. 28 ust. 3 projektu z zastosowaniem dotychczasowych przepisów,

- wydłużenie do pięciu lat (zamiast dwóch lat) okresu, na jaki ma być wydawana decyzja zezwalająca na eksploatację elektrowni wiatrowej pod warunkiem, że turbina wiatrowa elektrowni jest nie starsza niż piętnastoletnia, licząc od daty produkcji,

- wyłączenie stosowania definicji minimalnej odległości w przypadku, gdy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, który zostanie uchwalony większością 2/3 głosów, rada gminy określi dla nowych elektrowni inną odległość minimalną niż dziesięciokrotność wysokości całkowitej elektrowni wiatrowej, czyli około 1,5-2 km. 

elektrowania wiatrowa, farma wiatrowa, turbiny wiatrowe, polskie stowarzyszenie energetyki wiatrowej, pis, vestas

PSEW: Branży wiatrowej grozi bankructwo

Inwestycje na prawie 32 mld zł, około 620 mln zł wpływów podatkowych co roku do budżetu państwa i samorządów oraz średnio milion złotych dla każdej z blisko 400 gmin posiadających elektrownie wiatrowe. Do tego ponad 8 tys. miejsc...
Co oczywiste, także w tym przypadku, elektrownia wiatrowa musi spełniać wymogi wynikające z obowiązujących norm środowiskowych.

Rada OZE przy Konfederacji Lewiatan opowiada się, by decyzje o lokalizacji elektrowni wiatrowych były wspierane przez systemy partycypacji społecznej, dostosowane do lokalnych uwarunkowań.

Pozwoli to na realne wyważenie interesów ogółu społeczności lokalnych i inwestorów. Stanowić będzie także bazę do tworzenia klastrów energetycznych.

Łączenie różnych technologii OZE, w szczególności tzw. źródeł stabilnych i niestabilnych w układy hybrydowe, może być korzystne dla optymalizacji miksu energetycznego, bezpieczeństwa energetycznego oraz rozwoju gospodarczego terenów wiejskich i mniejszych miast.

Poleć
Udostępnij
Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama