Polenergia liczy zyski z farm wiatrowych

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: k.perkowska I perkowska@apra.pl
17-11-2015,14:10 Aktualizacja: 17-11-2015,14:10
A A A

Największa prywatna polska grupa energetyczna Polenergia odnotowała kolejny wzrost dochodów. W trzecim kwartale tego roku jej zysk netto przekroczył 20 mln zł. Grupa zwiększyła także swój udział w rynku OZE dzięki uruchomieniu nowych farm wiatrowych.

To już piąty kwartał z kolei, w którym Polenergia poprawiła wszystkie kluczowe wyniki finansowe. Od lipca do września 2015 roku jej zysk netto wyniósł 20,7 mln zł i był wyższy o 172 procent od uzyskanego w analogicznym okresie roku ubiegłego. Znacząco polepszył się również wynik skorygowany EBITDA, który wzrósł z 33,4 mln zł w trzecim kwartale zeszłego roku do 53,2 mln zł w trzecim kwartale tego roku.

W porównaniu do wskaźnika sprzed dwunastu miesięcy Grupa zarobiła o 12,2 mln zł więcej na energetyce wiatrowej, co zawdzięcza uruchomieniu nowych farm: Gawłowice i Rajgród (w drugiej połowie 2014 r.) oraz Skurpie (w trzecim kwartale obecnego roku), a ponadto korzystnym warunkom wietrznym.

- Pozytywnie oceniamy perspektywy rynku energetyki odnawialnej w Polsce i zamierzamy być beneficjentem nowej ustawy o OZE – zapowiada Zbigniew Prokopowicz, prezes Polenergii.

Na Pomorzu powstaną nowe turbiny wiatrowe

Siemens zapowiada postawienie na Pomorzu kilkudziesięciu wiatraków, których moc sięgnąć może 100 MW. Przyszłe inwestycje zależą jednak od praktycznego zastosowania przepisów nowej ustawy o OZE.   Intensywny rozwój...

Na koniec trzeciego kwartału Grupa dysponowała łączną zainstalowaną mocą na poziomie 308 MW, z czego 183,5 MW pochodziło z farm wiatrowych. Kolejne 61,8 MW farm jest w trakcie realizacji. Firma rozbudowuje Skurpie o 6,9 MW, Gawłowice o 6,9 MW oraz buduje farmę Mycielin o mocy 48 MW. Według szacunków firmy, wielkość produkcji z projektów wiatrowych oddanych w 2015 roku wyniesie 280 GWh. Dodatkowo, Polenergia posiada projekty farm w fazie rozwoju liczące 730 MW, z czego sześć o łącznej mocy 280 MW zostanie przygotowanych do udziału w pierwszej aukcji, spodziewanej w pierwszej połowie przyszłego roku. Około 450 MW weźmie udział w aukcjach w latach 2017-2019.

Kluczowym aktywem Polenergii, który wpłynie na długoterminową wartość Grupy, jest projekt budowy farm wiatrowych na Bałtyku o łącznej mocy 1,2 GW. Wydanie decyzji środowiskowej dla pierwszych 600 MW przewiduje się na pierwszy kwartał 2016 roku, a kolejnych 600 MW na drugą połowę przyszłego roku.

Zdaniem ekspertów, inwestycje w morską energetykę wiatrową wpłyną pozytywnie na krajową gospodarkę i przyczynią się do stworzenia około 70 tys. nowych miejsc pracy.

Polenergia to pierwsza polska prywatna grupa energetyczna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka jest jednym z liderów rynku energetyki odnawialnej w Polsce. Działa także w obszarze wytwarzania energii z konwencjonalnych źródeł oraz dystrybucji i obrotu energią elektryczną.

Poleć
Udostępnij
Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama