PGE chwali się wynikami za I kwartał

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: k.perkowska | perkowska@apra.pl
19-05-2015,22:40 Aktualizacja: 20-05-2015,8:30
A A A

Ponad 120 mln zł zysku wygenerował segment energetyki odnawialnej - informuje Grupa PGE w raporcie podsumowującym I kwartał tego roku.

Skonsolidowane przychody Grupy PGE ze sprzedaży w I kwartale sięgnęły 7,6 mld zł, a zysk wyniósł blisko 2,1 mld zł, co oznacza wzrost o 9 proc. w stosunku do zeszłego roku - wynika z danych największego w Polsce producenta energii. Udział w nich miał także segment energetyki odnawialnej, który wygenerował ponad 120 mln zł.

PGE opublikowała wyniki pierwszego, bardzo dobrego kwartału 2015 roku, w którym poprawiła najważniejsze wskaźniki finansowe i operacyjne. Miały na to wpływ m.in. wyższe ceny energii oraz wzrost produkcji w elektrowniach opalanych węglem brunatnym i ze źródeł odnawialnych.

ABW na tropie szpiegów w polskim sektorze energetycznym

Stałe zainteresowanie obcych służb wywiadowczych polskim sektorem energetycznym stwierdziła w ubiegłym roku Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Pod lupą była także branża odnawialnych źródeł energii. Jak wynika z raportu podsumowującego...
Skorygowany zysk operacyjny PGE powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniósł blisko 2,1 mld zł. Wypracowała ona także zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 1,1 mld zł, czyli 0,59 zł na akcję. To więcej o 39 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Największy udział w zysku EBITDA miały segmenty: energetyki konwencjonalnej (1,1 mld zł) i dystrybucji (ok. 630 mln zł). Segment energetyki odnawialnej wygenerował ponad 120 mln zł, a segment obrotu niemal 160 mln zł. Spółka wyprodukowała 10 TWh energii z węgla brunatnego (wzrost o 6 proc.), 0,8 TWh energii z gazu ziemnego (wzrost o 450 proc., będący efektem przywrócenia wsparcia dla wytwarzania w kogeneracji) oraz 0,8 TWh energii ze źródeł odnawialnych.

Jak poinformowała Grupa, realizuje ona konsekwentnie inwestycje zaplanowane na lata 2014-2020 o łącznej wartości blisko 50 mld zł. Nakłady na ten cel w I kwartale wyniosły około 1,4 mld zł i wzrosły o ponad połowę w porównaniu do analogicznego okresu 2014 roku.

Dzięki inwestycjom PGE chce zmniejszyć negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne, m.in. zredukować emisję dwutlenku węgla, tlenków siarki, tlenków azotu oraz pyłów. Mają to umożliwić również przedsięwzięcia w segmencie energetyki odnawialnej.

Obecnie spółka stawia, zgodnie z harmonogramem, cztery farmy wiatrowe (Karwice, Lotnisko, Resko II oraz Kisielice II). Na koniec roku planuje osiągnąć w lądowej energetyce wiatrowej 529 MW mocy zainstalowanej.

PGE odniosła się także do przyjęcia przez Sejm ustawy o odnawialnych źródłach energii, która zmienia system wsparcia, wprowadzając od 2016 roku aukcje dla nowych instalacji. Oceniła go jako krok w dobrym kierunku wskazując, że wytyczne Unii Europejskiej dążą do urynkowienia systemów wsparcia, by realizować najbardziej efektywne projekty, a tym samym minimalizować koszty dla odbiorców.

- Uchwalona ustawa wymaga dobrego przygotowania do wejścia w życie nowych przepisów. PGE dokładnie analizuje realizowane i planowane projekty, a także perspektywy rozwoju swojego portfela aktywów odnawialnych - mówi Marek Woszczyk, prezes PGE.

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!

 

Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama