ABW na tropie szpiegów w polskim sektorze energetycznym

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: k.perkowska | perkowska@apra.pl
08-05-2015,15:20 Aktualizacja: 11-05-2015,14:29
A A A

Stałe zainteresowanie obcych służb wywiadowczych polskim sektorem energetycznym stwierdziła w ubiegłym roku Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Pod lupą była także branża odnawialnych źródeł energii.

Jak wynika z raportu podsumowującego pracę ABW w ubiegłym roku, agencja prowadziła 336 śledztw, z których prawie 2/3 dotyczyło różnego rodzaju przestępczości ekonomicznej. W ciągu roku agencja zakończyła 150 dochodzeń i zabezpieczyła mienie o wartości 114 mln zł. Jako priorytety wymieniono „sprawy godzące w bezpieczeństwo energetyczne kraju”.

W ubiegłym roku kontrwywiad ABW identyfikował stałe zainteresowanie obcych służb wywiadowczych polskim sektorem energetycznym, w tym między innymi perspektywami jego dalszego rozwoju.

W raporcie podkreślono, że działania ABW w zakresie energetyki dotyczyły m.in. realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej, rozpoznawania potencjalnych zagrożeń sektora gazowego, identyfikowania i rozpoznawania potencjalnych nieprawidłowości związanych z procesami inwestycyjnymi KGHM Polska Miedź S.A., a także rozpoznawania ewentualnych nieprawidłowości związanych z rynkiem odnawialnych źródeł energii i wpływu wdrożenia zaostrzonej polityki klimatyczno-energetycznej na polski sektor energetyczny.

„W tym kontekście działania ABW obejmowały monitorowanie m.in. procesu legislacyjnego dotyczącego ustawy o odnawialnych źródłach energii, przebiegu procesów budowy instalacji OZE, w tym zwłaszcza farm wiatrowych pod kątem ewentualnych zachowań korupcyjnych osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji administracyjnych, możliwości wyłudzania przez inwestorów środków finansowych z funduszy unijnych oraz polskich programów przeznaczonych na rozwój tej branży” – wyjaśniają autorzy raportu ABW.

Dokument informuje, że w wyniku rozpoznania przedsięwzięć podejmowanych na terytorium RP przez obce służby wywiadowcze wszczęto cztery śledztwa „w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przestępstwa szpiegostwa stypizowanego w art. 130 kk i 132 kk”. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadziła w sumie pięć postępowań przygotowawczych o tym charakterze.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama